1 Công Đất bằng bao nhiêu m2, km2, sào, ha (hecta), mẫu Nam Bộ


Cách quy đổi 1 Công Đất bằng bao nhiêu m2, km2, sào, ha (hecta), mẫu tại Nam Bộ theo đơn vị đo lường diện tích ở Việt Nam quy chuẩn và quy ước. Nhiều người còn thắc mắc không biết 1 Công Đất bằng bao nhiêu tầm, bao nhiêu tiền nữa. Nhưng ở đây, chúng tôi sẽ chỉ hướng dẫn đổi 1 công sang mét vuông và kilomet vuông, còn việc tính tiền làm đất hay thuê cấy gặt thì tùy từng địa phương, từng thời điểm trong năm.

1 Công Đất bằng bao nhiêu m2, km2, sào, ha (hecta), mẫu Nam Bộ

1 Công Đất bằng bao nhiêu m2, km2, sào, ha (hecta), mẫu tại Nam Bộ

Trước tiên, bạn cần biết Công Đất là gì. Ở Miền Bắc và miền Trung thì người ta dùng sào hoặc ha để tính diện tích đất ở và đất nông nghiệp. Tuy nhiên, nhân dân miền Nam lại tính diện tích đất theo đơn vị Công Đất.

  • 1 Công đất Nam Bộ = 1000m2 = 1/10 ha (héc ta). Như vậy 1 ha = 10 công đất.
  • 1 mẫu = 10 công. Nên 1 Công đất = 1/10 mẫu. Trong đó, mẫu là hệ đo lường cổ của Việt Nam.
  • 1 công = 1 sào. Người miền Nam tính Công đất đồng nhất với sào, đều bằng 1.000 m2. Mà nên nhớ, 1 m2 = 0,000001 km2, nên 1 công đất = 0,001 km2.

Tuy nhiên, trong cách quy đổi từ công đất sang các đơn vị đo diện tích khác như mét vuông, kilo mét vuông, sào, ha, mẫu thì chúng ta cần phân biệt Công đất tầm nhỏ và Công đất tầm lớn. Bởi người miền Nam có sự phân biệt rõ ràng giữa 2 loại công đất này.

  • 1 Công tầm nhỏ = 1.000 m2. Công Tầm nhỏ hay còn gọi là Công Tầm nhà nước.
  • 1 Công tầm lớn = 1.296 m2. Công Tầm nhỏ còn gọi là Công Tầm Cấy.  (= 144 tầm vuông, 1 tầm lớn được tính là 3m, như vậy 1 tầm vuông là 9 m2, 144 tầm vuông = 1296 m2).

Hy vọng mọi người đã biết 1 Công Đất Nam Bộ bằng bao nhiêu m2, km2, sào, ha (hecta), mẫu. Tùy từng nơi mà đơn vị đo đất ruộng sẽ khác nhau. Bạn cần lưu ý điều này để áp dụng cho đúng và lường được mức diện tích đang nói đến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *