1 hào bằng bao nhiêu xu và mấy đồng trong hệ thống tiền tệCách quy đổi 1 hào bằng bao nhiêu tiền, đổi 1 hào thành xu, đồng Việt Nam và khái niệm về đơn vị tiền tệ hào của Việt Nam Dân Chủ. Dù không còn được sử dụng nữa nhưng Hào vẫn được nhiều người dân thời kỳ bao cấp nhớ tới. Trước đây, Hào, xu và đồng là 3 đơn vị tiền tệ chính của Việt Nam, nhưng do 2 đơn vị kia nhỏ quá nên đã được bỏ đi.

1 hào bằng bao nhiêu xu và mấy đồng trong hệ thống tiền tệ

1 hào bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu đồng

Theo đơn vị đo tiền tệ của Việt Nam thì 1 hào bằng 10 xu và bằng 1/10 đồng. Theo thứ tự thì Đồng là lớn nhất, hào thứ hai và xu là nhỏ nhất. Mỗi đơn vị cách nhau 10 lần. Vì thế, 1 đồng = 10 hào = 100 xu.

Nhiều bạn trẻ thời nay không biết hào là gì. Hào là đơn vị tiền tệ của Việt Nam Dân chủ Cộng Hòaa, 1 hào tương đương 10 xu và có 2 loại gồm tiền đồng và tiền giấy. Tiền hào có 3 mệnh gia là 1 hào, 2 hào và 5 hào.

Trước đây, tiền hào được dùng phổ biến ở Việt Nam với mặt trước của tiền hào thường có biểu tượng quốc huy của Việt Nam. Tuy nhiên, do tình trạng lạm phát của nước ta quá cao nên dần dần đơn vị Hào có mệnh giá quá nhỏ. Vì thế, chúng ta đã ngừng phát hành tiền Hào vào năm 1986.

Hiện tại, Việt Nam vẫn chỉ có tiền Đồng, Việt Nam Đồng (VND) thôi chứ Hào đã là quá khứ. Các bạn chỉ cần biết 1 hào bằng 10 xu như cách để tìm hiểu về lịch sử tiền tệ Việt Nam mà thôi. Hy vọng qua đây mọi người đã biết thêm 1 loại tiền tệ của dân tộc là tiền Hào.


Bình luận