1 kilo ôm kΩ bằng bao nhiêu ôm Ω trong đơn vị đo điện trở


Tìm hiểu 1 kilô ôm kΩ bằng bao nhiêu ôm Ω (Ohm) trong đơn vị đo điện trở hệ SI được dùng phổ biến trên toàn thế giới dành cho ngành điện. Chúng ta cũng dễ nhận thấy tiền tố Kilô trong khi đổi 1km/h sang m/s hay như 1kb bằng bao nhiêu byte.  Điện trở có đơn vị là Ohm, lấy theo tên của nhà vật lý đã nghĩ ra đơn vị này.

1 kilo ôm kΩ bằng bao nhiêu ôm Ω trong đơn vị đo điện trở
1 kilo ôm kΩ bằng bao nhiêu ôm Ω trong đơn vị đo điện trở

1 kilô ohm bằng bao nhiêu ohmOhm hay còn gọi là Ôm, ký hiệu Ω là đơn vị đo điện trở R. Ta có công thức R=1Ω = 1V/1A, có nghĩa một ohm là giá trị điện trở của vật khi đặt giữa hiệu điện thế 1 vôn, thì có dòng điện cường độ 1 ămpe chạy qua. Lớn hơn Ôm Ω có Kilô ôm (kΩ). Ta có cách quy đổi 1 kΩ ra Ω như sau:

1 Kilô ôm = 1.000 ôm (1 kΩ = 1.000 Ω)

Lý do phải dùng đến đơn vị Ki lô Ohm bởi trong cuộc sống, với hệ thống điện lớn thì đòi hỏi những thiết bị có điện trở tương ứng, mà nếu đo bằng Ω thì quá nhỏ, con số ghi nhận sẽ rất dài, không thuận tiện trong việc tính toán. Nó chẳng khác gì chúng ta đo khoảng cách từ Hà Nội vào Sài Gòn bằng mét vậy, sẽ rất lớn, trong khi dùng Km thì thuận tiện hơn, giống như các ước số và bội số của Ohm.

Bạn cũng có thể lên Google để gõ quy đổi từ số kilô ôm mình cần sang đơn vị ôm. Hoặc đơn giản chỉ cần thêm 3 con số 0 vào sau.  Hy vọng qua đây bạn đã biết 1 kilo ôm bằng bao nhiêu ôm trong đơn vị đo điện trở.