1 km bằng bao nhiêu m, cm, dặm, hm, mile, feet, cây số, bước chân


Cách chuyển đổi 1km bằng bao nhiêu m, cm, dặm, mile, feet, cây số và các đơn vị đo chiều dài quốc tế khác như Hải lý hay năm ánh sáng. Bạn cũng có thể quy đổi kilômét sang mm, đề ca mét. Tất nhiên, bạn không thể chuyển 1 km sang ha, mét vuông được vì chúng khác đơn vị, một bên đo chiều dài còn một bên đo diện tích. Nhiều bạn gửi câu hỏi tới yeutrithuc.com hỏi 1km bằng bao nhiêu bước chân, ở đây chắc muốn nói về đơn vị ft (foot hay feet) ở Anh.

1 km bằng bao nhiêu m, cm, dặm, hm, mile, feet, cây số, bước chân

1 kilomet bằng bao nhiêu?

Theo định nghĩa chuẩn trong hệ đo lường quốc tế SI, thì một kilômét là khoảng cách bằng 100 mét. Kilômét viết tắt thành km, là đơn vị đo chiều dài trong hệ mét thường dùng phổ biến ở Việt Nam. Tại nước ta, 1 km còn được gọi là 1 cây số hoặc một cây. Từ “Cây số” trong tiếng Việt có nguồn gốc từ những cây cột điện trên quốc lộ, thường cách nhau 1km.

Mét là khoảng cách ánh sáng truyền đi trong chân không trong khoảng gian 1/299.792.458 giây.

Hệ mét gồm: milimet (mm) < centimet (cm) < deximet (dm) < mét (m) < đề camét (dam) < héc tô mét (hm) < kilômét (km).

1 km = 10 hm = 100 dam = 1.000 m = 10.000 dm = 100.000 cm = 1.000.000 mm

1km = 1.000 m = 1×106 mm = 10×1012 Å = 6,685×10−9 AU = 105,7×10−15 ly = 39,37×103 inch = 3.280,84 feet = 1.093,613 yard = 0,621 mi

Bội số Tên Ký hiệu Bội số Tên Ký hiệu
100 mét m
101 đềcamét dam 10−1 đêximét dm
102 hêctômét hm 10−2 xentimét cm
103 kilômét km 10−3 milimét mm
106 mêgamét Mm 10−6 micrômét µm
109 gigamét Gm 10−9 nanômét nm
1012 têramét Tm 10−12 picômét pm
1015 pêtamét Pm 10−15 femtômét fm
1018 examét Em 10−18 atômét am
1021 zêtamét Zm 10−21 zéptômét zm
1024 yôtamét Ym 10−24 yóctômét ym
Đơn vị in đậm là đơn vị hay dùng

Trên đây là cách quy đổi 1km bằng bao nhiêu mét, cm, feet, inch và nhiều đơn vị đo chiều dài khác. Tại Việt Nam, 1 km còn được gọi là 1 cây số, hoặc 1 cây. Việc chuyển đổi km sang mét sẽ giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống, cũng như các hệ đo lường khoảng cách thông dụng trên thế giới. Nhiều bạn không biết 1 km dài bao nhiêu, thì nó rơi vào khoảng 4 phút đi xe đạp và khoảng 1,5 phút chạy xe máy và khoảng 12 phút đi bộ ở tốc độ trung bình.