1 km/h bằng bao nhiêu m/s và cách đổi ngược m/s sang km/h


1 km/h bằng bao nhiêu m/s và cách đổi 1 m/s sang km/h trong đơn vị đo vận tốc cũng như có thể đổi số bất kỳ từ kilomet/giờ sang mét/giây và ngược lại. Chắc chắn bạn đã biết cách đổi từ km sang m, từ giờ sang giây, nhưng hỏi 36km/h bằng bao nhiêu m/s chắc là đứng hình không trả lời được luôn.

1 km/h bằng bao nhiêu m/s và cách đổi ngược m/s sang km/h
Cách quy đổi km/s sang m/s

1 km/h bằng bao nhiêu m/s và đổi m/s sang km/hKm/h và m/s là đơn vị đo tốc độ chuyển động của vật, trong đó:

  • 1km/h là vận tốc chạy được quãng đường 1 kilomet trong thời gian 1 giờ.
  • 1m/s là vận tốc chạy được quãng đường 1 mét trong thời gian 1 giây.

Vì thế, để chuyển km/h sang m/s chúng ta chỉ việc chuyển đồng thời km sang m và h sang giây là được, trong đó bạn nhớ quy tắc đổi như sau:

  • 1km = 1000m
  • 1h = 3600 s

Vì thế ta có cách chuyển 1 km/h sang m/s và ngược lại như sau:

  • 1km/h = 1000/3600 m/s = 0,27777778 m/s
  • 1m/s = 0,001/0,00027777777 km/h = 3,6000001008 km/h (khoảng 3,6 km/h)

Vì thế, nếu đổi 36km/h sang m/s ta làm như sau:

  • 36 km/h = 36 x 0.27777778 = 10.00000008 m/s gần bằng 10 m/s

Công thức tính vận tốc của vật là: v = x.t với v là kí hiệu vận tốc, x (km hoặc m) là quãng đường mà vật di chuyển còn t (h hoặc s) là thời gian mà vật di chuyển quảng đường đó. Vì thế, muốn đổi km/h sang m/s hoặc ngược lại thì ta hãy đổi x từ km sang m và t từ h sang s để có kết quả như mong muốn.

Hy vọng mọi người đã hiểu 1 km/h bằng bao nhiêu m/s và cách đổi ngược m/s sang km/h. Biết rõ bản chất về công thức tính vận tốc thì bạn sẽ dễ dàng đổi đơn vị chính xác. Vì nếu chỉ cần nhầm lẫn một chút xíu thôi thì việc đổi từ m/s sang km/h sẽ sai lệch rất nhiều. Chúc các bạn may mắn.