1kw bằng bao nhiêu w, hp, ampe, v trong lĩnh vực điện


1kw bằng bao nhiêu w, hp, ampe, vôn và cách quy đổi trong đơn vị đo công suất điện tích theo hệ đo lường quốc tế cùng các khái niệm liên quan. Dù hơn nhau 1.000 lần nhưng bạn phải hiểu ý nghĩa của đơn vị kw và cách quy đổi của nó sang w, hp và liệu có quy đổi sang ampe được không, công suất tính hiệu suất điện năng ra sao.

1 kw bằng bao nhiêu w, hp, ampe, v trong lĩnh vực điện

1kw bằng bao nhiêu w

Watt viết tắt thành W là đơn vị đo công suất P trong hệ đo lường quốc tế. Công suất P cho biết sự thay đổi năng lượng trong khoảng thời gian nhất định. 1 watt là sự thay đổi của năng lượng 1 joule trong 1 giây. Công thức tính công suất P trong thời điểm t là:

P(t) = U(t) x I (t)

1W = 1 J/s = 1 VA.

1 kW = 1000 W = 1000 000 mW(mili Watt)

Các lũy thừa cơ số 10 của Watt:

1 miliwatt (mW) = 0,001 W

1 kilowatt (kW) = 1 000 W

1 megawatt (MW) = 1 000 000 W

1 gigawatt (GW) = 1 000 000 000 W

Vậy 1kw bằng bao nhiêu Ampe, Vôn? Watt là đơn vị của công suất P = U x I trong đó : P là Công suất, U : Điện áp, I : Dòng điện (Ampere); do đó muốn tính Ampere của một máy nào đó mà chúng ta biết công suất rồi thì : I = P / U. Vì thế không thể đổi 1kw sang ampe được mà chỉ từ kw để suy ra Ampe, tức cường độ dòng điện I mà thôi. Cũng như vậy, bạn chỉ suy ra V từ Kw mà thôi.

1kw bằng bao nhiêu hp (mã lực)?

Mã lực viết tắt của Hp – Horse Power để chỉ công suất theo đơn vị cũ. Bạn có thể đổi mã lực sang kilô watt kw theo công thức sau:

1 kW = 1,36 HP. Hay 1 HP = 0,746 kW (theo các quy đổi của người Anh).

Hy vọng mọi người đã biết cách quy đổi 1kw bằng bao nhiêu w, hp, ampe, vôn rồi. Có một cách khác rất dễ dàng là lên Google gõ con số mà bạn cần đổi thì sẽ được trả kết quả tương ứng về.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *