1/5 tiếng Anh là gì, cách đọc số 1/5 trong tiếng Anh đầy đủ nhất

Nhấn Thích và Chia Sẻ
 


Tìm hiểu cách đọc 1/5 tiếng Anh là gì và một phần năm viết từng chữ trong tiếng Anh và cách phát âm như thế nào cho đúng ngữ pháp. Việc viết số đếm thì quá đơn giản rồi, nhưng 1/5 lại là phân số mà chúng ta lại không biết cách đọc và cách viết trong tiếng Anh như thế nào cho đúng, hãy cùng tham khảo nhé.

1/5 tiếng Anh là gì, cách đọc số 1/5 trong tiếng Anh đầy đủ nhất

1/5 tiếng Anh là gì?

1/5 tiếng Anh đọc là One Fifth với số 1 là tử số (Numerator) đọc theo số đếm và số 5 là mẫu số (Denominator) đọc theo số thứ tự. Bạn còn không biết số đếm với số thứ tự trong tiếng Anh đọc là gì thì phải tra lại kiến thức thôi nhé.

Về ý nghĩa thực sự của 1/5 thì nó giống như 1 miếng bánh bạn cắt làm 5 phần bằng nhau và lấy 1 phần trong đó thì gọi là 1/5. Nhiều bạn đọc 1/5 trong tiếng Anh là One Over Fifth thì không cần thiết, cái này chỉ áp dụng khi mẫu số có 2 chữ số mà thôi, ví dụ như 1/15 thì mới cần chứ 1/5 bạn chỉ việc đơn giản đọc One Fifth là được.

Hy vọng bạn đã biết cách đọc 1/5 tiếng Anh là gì. Ngoài ra, nên tham khảo về cả cách đọc số thập phân cũng như hỗn số để có thể linh hoạt trong từng hoàn cảnh. Việc viết số đơn giản, nhưng đôi lúc bạn cần phải phát âm, nhất là trong giao tiếp, nếu không biết 1/5 là gì thì thật là quê mùa.

Chưa kể, con số 1/5 cũng khá thường gặp nên bạn cần bổ sung vốn tiếng Anh của mình ngay lập tức. Ngày nay, English đang là ngôn ngữ thông dụng được nhiều nước trên thế giới chọn làm ngôn ngữ thứ 2. Vậy nên, cách đọc các số thập phân như một phần năm trong tiếng Anh là cần thiết vô cùng.