1 tấn bằng bao nhiêu kg, gam và đổi sang đơn vị cân nặng tạ, yến


Cách đổi 1 tấn bằng bao nhiêu kg, g và các đơn vị cân nặng như tạ, yến, cũng như ước lượng 1 tấn nặng bao nhiêu bằng cách so sánh với vật dụng quen thuộc. Trong đời sống hằng ngày, nhiều người không nhớ nổi 1 tấn nó như thế nào, so sánh với kg, gam ra sao. Đơn vị đo khối lượng tấn rất hữu ích để đo lường lượng lớn, như xuất nhập khẩu gạo, cả container xe tải hàng hóa. Lúc này, đơn vị kg tỏ ra thiếu hiệu quả vì con số sẽ rất lớn.

1 tấn bằng bao nhiêu kg, gam và đổi sang đơn vị cân nặng tạ, yến
1 tấn bằng bao nhiêu kg, gam và đổi sang đơn vị cân nặng tạ, yến

1 tấn bằng bao nhiêu kg, g


Chúng ta cần phân biệt giữa tấn trong hệ đo lường chuẩn quốc tế và Tấn trong hệ đo lường cổ của Việt Nam. 2 đơn vị này có sự chênh lệch đáng kể mà bạn cũng cần tránh nhầm lẫn. Nhưng trong sách giáo khoa và quy chuẩn quốc gia của Việt Nam hiện nay thì sẽ theo thứ tự: Tấn, tạ, yến, kg giảm dần và mỗi đơn vị cách nhau 10 lần.

1 tấn = 1.000 kg = 1.000.000 g

1 tấn = 10 tạ = 100 yến

1 tấn hệ đo lường cổ Việt Nam = 604,5 kg

Từ đây, chúng ta có thể quy đổi bất kỳ n số tấn nào sang kg bằng cách thêm 3 số 0 đằng sau nó. Vậy 1 tấn nặng bao nhiêu? Bạn chỉ nhìn qua các con số, nhưng không ước lượng được 1.000 kilogam thì lớn cỡ nào. Chúng ta có thể so sánh với những vật dụng thường ngày để dễ dàng hình dung hơn.

1 xe con cỡ bình thường cũng nặng vài tấn, xe ô tô vận tải thì khoảng 10 tấn gì đó. Còn riêng 1 bì xi măng nặng 50 kg, thì 1 tấn tương đương 20 bì xi măng đấy. 1 tấn cũng tương đương khoảng 16 người trưởng thành (mỗi người nặng khoảng 60 kg). Hy vọng qua đây mọi người đã biết 1 tấn bằng bao nhiêu kg, g, tạ, yến.