1 ức bằng bao nhiêu vạn, 1 ức là 10 vạn hay 100 triệu trong số đếm


1 ức bằng bao nhiêu vạn, tìm hiểu ức là gì trong số đếm của Việt Nam và Trung Quốc, cách quy đổi 1 ức là 10 vạn hay 100 triệu mà nhiều nơi viết khác nhau như vậy. Các bạn đi học toán từ lớp 1 đến lớp 12 chắc đã từng nghe qua khái niệm vạn. Để biểu thị con số trong đời sống, người Việt sẽ dùng chục, trăm, nghìn, ức, vạn, triệu và tỷ. Vậy 1 ức bằng bao nhiêu?

1 ức bằng bao nhiêu vạn, 1 ức là 10 vạn hay 100 triệu trong số đếm

1 ức bằng bao nhiêu, 10 vạn hay 100 triệu?

Nhiều bạn tìm hiểu Phật giáo trong quyển Niệm Phật Thập Yếu có viết: “Số ức của Ấn Độ thời xưa có ba bậc, mà mức trung bình là một triệu bây giờ”, có nơi ghi 1 ức = 10 vạn, nơi khác lại nói 1 ức = 100 triệu. Vậy đâu mới đúng.

Để biết 1 ức bằng bao nhiêu vạn, bao nhiêu triệu thì bạn cần phân biệt Ức trong số đếm Việt Nam và ức trong số đếm Trung Quốc. Theo đó, 2 giá trị này khác nhau:

  • Tại Việt Nam: 1 ức = 10 vạn = 100 ngàn = 100.000
  • Tại Trung Quốc: 1 ức = 100 triệu = 100.000.000
  • Tại Ấn Độ: 1 Ức = 10 triệu = 10.000.000

Tuy nhiên, phổ biến nhất thì ở Việt Nam chúng ta quy định một ức bằng 10 vạn tức 100 nghìn. Tuy nhiên, đơn vị này rất ít gặp trong sổ sách mà chỉ xuất hiện ở giao tiếp thường ngày, đặc biệt tại các vùng nông thôn và các cụ già. Hiện tại, lớp thanh niên thường không biết 1 ức bằng bao nhiêu và thậm chí chẳng biết ức là gì trong hệ số đếm của Việt Nam.

Trước đây, chương trình Ai Là Triệu Phú cũng đã từng đưa ra câu hỏi 1 ức bằng bao nhiêu. Tuy nhiên người chơi cũng không trả lời được mà phải nhờ tới khán giả. Bác Lại Văn Sâm cũng thừa nhận khái niệm Ức khá xa lạ với người trẻ mà chỉ những người già mới hay dùng. Giờ thì bạn đã biết 1 ức bằng bao nhiêu vạn, bao nhiều ngàn rồi chứ.