1 Xu bằng bao nhiêu đồng, mấy Hào trong đơn vị tiền tệ Việt Nam


Cách quy đổi 1 xu bằng bao nhiêu hào, bao nhiêu đồng tiền tệ Việt Nam và khái niệm đơn vị xu dù loại tiền này không còn được lưu thông. Biết 1 xu bằng bao nhiêu hào sẽ cho ta thấy trước đây chúng ta đã có khá nhiều loại tiền và được quy định chặt chẽ ra sao. Tuy nhiên, với tình hình lạm phát tăng cao nên đồng xu đã dần biến mất.

1 Xu bằng bao nhiêu đồng, mấy Hào trong đơn vị tiền tệ Việt Nam

1 xu bằng bao nhiêu đồng

Theo cách quy đổi của người xưa, 1 xu = 1/10 hào = 1/100 đồng (VND). Đó là thời điểm ngày trước, hiện tại thì tiền đồng mệnh giá thấp nhất cũng đã 500 đồng, mà cũng chẳng mấy ai dùng, chỉ toàn 1.000 đồng trở lên thôi.

Để cho dễ hình dung, mô hình tiền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ sau cách mạng tháng 8/1945 quy định gồm 3 đơn vị tiền tệ là Đồng, Hào và Xu với giá trị từ cao đến thấp. Trong đó, xu là thấp nhất, được dùng để chia nhỏ tiền dành cho các chi tiêu lặt vặt trong đời sống hàng ngày, giống như tiền xu ở nước ngoài vậy.

Theo cách quy đổi của người xưa, 1 đồng = 10 hào = 100 xu. Tiền xu thì chỉ có loại tiền đồng thôi, còn các mệnh giá thì thật sự giờ cũng không có tài liệu nói rõ.

Tuy nhiên, do mức lạm phát ngày càng cao nên cả trăm đồng cũng đã là tiền lẻ, nên giá trị của Xu giờ đây là quá quá nhỏ khiến nhà nước phải ngừng phát hành đồng Xu từ năm 1986. Hy vọng mọi người đã biết 1 xu bằng bao nhiêu đồng và bao nhiêu hào cũng như vai trò của nó trong đời sống người Việt trước đây.