1m3 bằng bao nhiêu lít, cm3 và dm3, cách quy đổi 1 mét khối ra lít nước


1m3 bằng bao nhiêu lít, cm3 và dm3, hướng dẫn cách quy đổi 1 mét khối ra lít nước cũng như các đơn vị đo thể tích khác tương trong hệ khối. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta hay đo thể tích chất lỏng như nước, xăng dầu và nhiều thứ khác theo đơn vị lít chứ ít khi quy đổi ra 1m3 (1m^3). Đây là kiến thức cơ bản về nhưng có thể mọi người hay quên. Hãy tìm mối liên hệ giữa các đơn vị đo thể tích mét khối, đề-ci-mét khối, xăng-ti-mét khối, mili-mét khối và lít nước nhé. Bạn cũng nên tham khảo bài viết 1ml và 100ml bằng bao nhiêu lít, OZ, xị, gam, mg, CC, cm3

1m3 bằng bao nhiêu lít, cm3 và dm3, cách quy đổi 1 mét khối ra lít nước
1m3 bằng bao nhiêu lít

1m3 bằng bao nhiêu lít nước, dm3, cm3, mm3Theo quy ước chung của quốc tế, 1 lít nước bằng 1 dm3. Thêm nữa, cứ mỗi đơn vị đo thể tích sẽ hơn gấp 1.000 lần nhau, cụ thể như sau:

1 m3 = 1.000 dm3 = 1.000.000 cm3 = 1.000.000.000 mm3 = 1.000 lít

Một mét khối nước tinh khiết ở nhiệt độ tối đa (3,98 độ C) và áp suất tiêu của khí quyển (101,325 kPa) có khối lượng 1.000 kg (1 tấn). Thường thì Mét khối viết tắt là m3, m^3 hay m**3. Ngoài ra, các định nghĩa đi kèm như sau:

  • 1 đềximét khối (dm3) là thể tích của một khối lập phương với chiều dài mỗi cạnh là 1 đềximét (0.1 mét). 1 dm3 tương đương 1 lít.
  • 1 xentimét khối (cm3) là thể tích một khối với chiều dài cạnh là 1 xentimét,  tương đương một mililít (mL). Cm3 còn được viết tắt là cc hoặc ccm. Ví dụ như dung tích động cơ là 150cc, trong y tế thì người ta nói là 100 cc máu.

Như vậy 1m3 = 1.000 lít (L) = 1.000.000 mili lít (mL). Còn 1 kilômét khối (km3) = 1.000 m3

Được biết, mét khối kí hiệu m³ là đơn vị đo thể tích thuộc Hệ thống Đơn vị Quốc tế SI. Nó được quy định là thể tích của 1 khối hình lập phương có các cạnh là 1 mét chiều dài.

  • 1m3 gần bằng 35.5 foot khối (hon); 1 foot khối = 0,028 316 846 592 m3 (chính xác)
  • 1m3 gần bằng 1.34 yard khối (thap); 1 yard khối = 0,764 554 857 984 m3 (chính xác)
  • 1m3 gần bằng 6.23 thùng dầu (xap xi); 1 barrel = 0,158 987 294 928 m3 (chính xác)

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta hay dùng đơn vị đo là lit hơn vì phù hợp với thể tích của những vật dụng nhỏ như can nước, chai nước mắt hay mua bán dung dịch gì đó. Còn trên công trường hoặc khi xây dựng thì người ta lại tính bằng m3 để tương ứng với khối lượng đồ sộ của công trình, như tính tiền công xây nhà theo m3 cho tiện cả hai bên. Bạn nên nhớ 1 lít bằng 0,001 m3 nhé, tức là nhỏ hơn gấp 1.000 lần.

Một số công thức tính thể tích đơn giản bạn nên tham khảo

Hình Thể tích
Hình hộp chữ nhật a x b x c với a là chiều dài,b là chiều rộng,c là chiều cao của hình hộp chữ nhật.
Hình lập phương a x a x a với a là cạnh hình lập phương.
Hình cầu 4πr3/3 với r là bán kính.
Hình nón πr2h/3 với r là bán kính đáy, h là chiều cao.
Hình trụ tròn πr2h với r là bán kính đáy, h là chiều cao.
Hình elipxoít 4πabc/3 với a, b, c là các bán trục.
Hình chóp đều Sh/3 với S là diện tích đáy, h là chiều cao.
Hình lăng trụ đứng Sh với S là diện tích đáy, h là chiều cao.
Hình bất kỳ ∫ A(h)dh với h là một kích thước theo một chiều bất kỳ của vật, A là diện tích phần tiết diện vuông góc với h, được biểu diễn dưới dạng hàm số của h.

Nếu muốn đổi N m3 sang số lít thì ta chỉ việc lấy N.1000 sẽ ra, còn nếu muốn đổi M lít ra m^3 thì chỉ việc lấy M/1000 sẽ ra. Các bạn quy đổi theo cách tương tự từ m3 sang cm3, dm3, mm3 và km3 hoặc ngược lại nhé. Việc nắm rõ công thức đổi đơn vị thể tích rất thiết thực trong cuộc sống để tránh nhầm lẫn, gây thiệt hại cá nhân. Ngoài cách đổi ở trên, bạn có thể nhờ Google để biết chính xác 1m3 bằng bao nhiêu lít, cm3 và dm3, cách quy đổi 1 mét khối ra lít nước vô cùng đơn giản.