1ml và 100ml bằng bao nhiêu lít, OZ, xị, gam, mg, CC, cm3


Cách quy đổi 1ml và 100ml bằng bao nhiêu lít, OZ, xị, gam, mg, CC, cm3 đúng nhất trong quá trình đổi đơn vị thể tích và khối lượng. Đây đều là các phép tính đơn giản, chỉ là do chúng ta lâu ngày không nhớ mà thôi. Thậm chí, các đơn vị ml thì đã quen thuộc nhưng đơn vị như Oz, xị hay cc thì lại khá xa lạ với mọi người.

1ml và 100ml bằng bao nhiêu lít, OZ, xị, gam, mg, CC, cm3
1ml và 100ml bằng bao nhiêu lít, OZ, xị, gam, mg, CC, cm3

1ml và 100ml bằng bao nhiêu lít, OZ, xị, gam, mg, CC, cm3Lít hay mililit (ml) là đơn vị đo thể tích thuộc hệ mét, không phải đơn vị SI vì đơn vị đo thể tích của SI là mét khối m3. Ký hiệu của lít là chữ l thường hoặc L hoa. Các đơn vị đo thể tích theo thứ tự từ thấp đến cao là micrôlít << mililít < xentilít < đêxilít < lít cách nhau mỗi 10 đơn vị. Vậy nên, 1ml = 0,001 lít. Hay 1 lít = 1.000 ml.

1cc hay còn gọi là một phân khối, hay xentimét khối (centimet khối) được ký hiệu theo tiêu chuẩn SI là cm3 hoặc cc, ccm. 1cc tương ứng với thể tích 1 khối lập xương có số đo cạnh 1cm. Cách viết CC và CCM không phải theo tiêu chuẩn đo lường quốc tế mà theo cách viết thông thường, như cc nói về thể tích động cơ ô tô và xe máy bao nhiêu phân khối, hoặc trong y tế nói về đơn vị máu bao nhiêu cc. CC viết tắt của(cubic centimetre) nghĩa là centimet khối hay viết tắt là cm³ mà 1 ml (milli lít) = 1 cm3 nên 1 lít = 1000 cm3.

1cc = 1cm3 = 1ml = 0,001 lít.

10 cc = 10 ml = 0.01 lít

25 cc = 25 ml = 0,025 lít

50 cc = 50 ml = 0,050 lít

100 cc = 100 ml = 0,1 lít

Nhiều bạn cũng đang thắc mắc 1ml bằng bao nhiêu Oz. Cách viết đầy đủ của OZ là Ounce, là đơn vị đo trọng lượng quốc tế. 1 oz = 28,34 g. Vì thế, khi bạn nói 1 OZ bằng bao nhiêu CC hoặc ml thì thật khó bởi một bên là đơn vị đo trọng lượng, bên kia là đo thể tích. Tuy nhiên, nếu bạn biết khối lượng riêng của dung dịch hoặc vật thể đó thì có thể từ Oz tính ra cc, ml hoặc ngược lại theo công thức: Khối lượng riêng = Khối lượng vật (chất lỏng) / Thể tích.

Tương tự như vậy, nếu muốn biết 1ml bằng bao nhiêu gam, mg thì cần phải biết khối lượng riêng của chất. Để đổi từ thể tích sang khối lượng, bạn lấy thể tích nhân cho khối lượng riêng là ra nhé.