All Rights Reserved là gì, Nghĩa của từ All Rights Reserved dịch là gìTìm hiểu All Rights Reserved là gì – Nghĩa của từ All Rights Reserved dịch là gì trong các sản phẩm bảo vệ tác quyền liên quan tới công ước Buenos Aires. Nhiều người chắc hẳn không biết ý nghĩa và nguồn gốc của cụm từ All Rights Reserved xuất phát từ đâu, nên dịch như thế nào. Thông thường, All Rights Reserved sẽ đi kèm với từ Copyright.

All Rights Reserved là gì – Nghĩa của từ All Rights Reserved dịch là gì 2
All Rights Reserved là gì – Nghĩa của từ All Rights Reserved dịch là gì

All Rights Reserved dịch là gì?

Cụm từ All Rights Reserved dịch là Bảo lưu mọi quyền, có nghĩa là sản phẩm này đã được đăng ký bản quyền, nên tác giả có mọi quyền hạn, cấm sao chép dưới mọi hình thức. Từ Right ở đây là quyền, còn All Rights là “mọi quyền”, nghĩa từ Reserved là Bảo tồn, Đăng ký trước, Dành riêng, duy trì.

Nguồn gốc cụm từ All Rights Reserved là gì?

All Rights Reserved là một hình thức đảm bảo bản quyền của chủ sở hữu được nắm giữ tất cả các quyền bởi luật xuất bản. Cụm từ này xuất hiện trong Công ước Buenos Aires năm 1910 nhưng giờ không còn có mấy hiệu lực. Tuy nhiên, một số chủ sử dụng vẫn dùng tới cụm từ “All Rights Reserved”.

All Rights Reserved là gì – Nghĩa của từ All Rights Reserved dịch là gì 1

Điều 3 công ước Buenos Aires năm 1910 cho phép cấp quyền các tác phẩm đăng ký thuộc các nước tham gia công ước. Mọi cơ quan phải thực hiện việc đảm bảo quyền bảo hộ cho bất kỳ sản phẩm nào có chữ “All Rights Reserved”. Nhưng đến ngày 23/8/2000, nhiều thành viên đã chuyển sang tham gi công ước Berne.

Nếu chưa biết “All Rights Reserved là gì” thì bạn cứ hiểu nôm na đó là dòng chữ dùng để nói rằng sản phẩm, tác phẩm in dòng chữ này thuộc vào hàng đã được đăng ký bản quyền và buộc các bên tuân thủ, không được sao chép hoặc sử dụng mà chưa xin phép tác giả. Đơn giản vậy thôi nhé. Còn All Rights Reserved cứ dịch là Bảo lưu mọi quyền.