Cách tạm ẩn theo dõi Unfollow bài viết Facebook người khác trong 30 ngày


Hướng dẫn cách ẩn bài viết của bạn bè khỏi News Feed Facebook trong 30 ngày để tránh làm phiền mà không gây mất lòng ngoài đời thực. Đôi khi, một đứa bạn vừa chia tay bạn trai nên ngày nào cũng post stt mùi mẫn, bạn không biết xem những bài ấy mà cũng không muốn bỏ thích, bỏ theo dõi hay hủy kết bạn. Cách tốt nhất lúc này là ẩn theo dõi trong 30 dành cho tài khoản Facebook đó.

Cách tạm ẩn theo dõi Unfollow Facebook người khác trong 30 ngày 4

Giải pháp này giúp bạn “tránh bão” một thời gian, đó gọi là tính năng Snooze (Tạm ẩn) để tạm thời ngừng hiển thị bài viết của bất kỳ tài khoản, fanpage nào trong 30 ngày.

Cách tạm ẩn 30 ngày theo dõi Facebook ai đó trên máy tính

Bước 1: Trên máy tính, bạn lướt News Feed và thấy bất kỳ status của người nào đó mà mình không thích, nhấn vào nút 3 chấm ở bên phải status, bài đó đó. Cửa sổ tùy chọn hiện ra, bạn nhấp vào “Tạm ẩn … 30 ngày”.

Cách tạm ẩn theo dõi Unfollow Facebook người khác trong 30 ngày 1

Bước 2: Khi đã nhấn chọn “Tạm ẩn … 30 ngày” thì Facebook thông báo thành công “Bạn sẽ không nhìn thấy bài viết của … trong 30 ngày.” Nếu muốn bỏ tùy chọn này thì nhấn vào chữ “Hoàn tác” màu xanh.

Cách tạm ẩn theo dõi Unfollow Facebook người khác trong 30 ngày 2

Cách tạm ẩn theo dõi 30 ngày trên smartphone

Bước 1: Giao diện của điện thoại thì cũng tương tự. Muốn Snooze bài viết của ai đó trên News Feed, nhấp vào nút 3 dấu chấm ở bên phải tài khoản hay fanpage đó > Nhấp tùy chọn “Tạm ẩn … trong 30 ngày”.

Cách tạm ẩn theo dõi Unfollow Facebook người khác trong 30 ngày 3

Bước 2: Với trang cá nhân hay fanpage cụ thể nào đó, bạn có thể truy cập trực tiếp vào profile hoặc trang đó, nhấp vào nút Tạm ẩn (Snoozed) ở cạnh nút Like, chia sẻ.

Cách tạm ẩn theo dõi Unfollow Facebook người khác trong 30 ngày 4

Thuận tiện ở chỗ, cách tạm ẩn bài viết Facebook người khác trong 30 ngày sẽ giúp bạn tránh được khoảng thời gian spam nhất định. Sau 1 tháng, Face tự động theo dõi lại và hiển thị bài viết của họ lên News Feed mình. Điều này tránh cho bạn khỏi phải dùng đến biện pháp Khóa (Block), Bỏ thích (Unlike) hoặc Bỏ theo dõi (Unfollow).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *