Ăn Chực hay Ăn Trực là đúng chính tả tiếng Việt, giải nghĩa Đi Ăn Chực là gìĂn Trực hay Ăn Chực là cách viết đúng chính tả tiếng Việt, giải thích ý nghĩa của từ Ăn Chực là gì. Có sự nhầm lẫn này trước hết do một số vùng miền hay sai khi phát âm Ch và Tr. Người ta hay có câu, Ăn Chực Nằm Chờ. Từ Ăn Chực là chỉ những người đi ăn nhờ nhà khác dù không được mời, hoặc ăn nhờ phần người khác.

– Chầu Trực hay Chầu Chực

– Chực Chờ hay Trực Chờ

– Cục Xúc hay Cục Súc

– Trí Mạng hay Chí Mạng

– Ca Po là gì

– Bốc Bát Họ là gì

– Vốn ODA là gì

– Hoạt động R&D là gì

Đi Ăn Chực hay Ăn Trực

Nhiều người chuyên đi ăn chực nhà người khác. Ví như biết thời điểm gia đình đó hay bày bữa cơm ra, thì đến ăn ké, hoặc đi ăn chực đám cưới dù không được mời, gia chủ cũng chẳng dám đuổi đánh vì là ngày vui. Hãy cùng YeuTriThuc.com phân tích từ Chực và Trực để hiểu vì sao Ăn Chực mới đúng mà không phải là Ăn Trực nhé.

Nhiều người chuyên đi ăn cơm chực nhà người khác
Nhiều người chuyên đi ăn cơm chực nhà người khác

Theo từ điển tiếng Việt ghi gõ, từ Chực có các nghĩa sau. 1.Chờ sẵn để làm việc gì đó. 2.Ở vào thế sẵn sàng chỉ cần một điều kiện khách quan là có thể làm gì hoặc xảy ra chuyện gì. 3.Chực là ăn uống nhờ phần người khác.

Còn Trực là có mặt tại một địa điểm theo mốc thời gian đúng quy định, thường xuyên để giải quyết, thực hiện nhiệm vụ gì đó. Cái này thường có phân công, kế hoạch cụ thể của từng tổ chức, đơn vị.

Như vậy, Ăn Chực là đúng để chỉ hành vi ăn ké phần người khác, ăn nhờ mà không được mời. Kẻ đi ăn chực thường bị coi khinh vì trọng miếng ăn mà đánh mất lòng tự trọng. Tuy nhiên ngày nay, nhiều người hay dùng từ Ăn Chực để trêu đùa nhau khi ai đó ăn ké phần mình. Nhưng đừng có thói quen đi ăn cơm chực nhà người khác nhé. Tính chất lúc này không nặng nề nữa. Nhưng đừng có thói quen đi ăn cơm chực nhà người khác nhé. Hy vọng qua lời giải thích của YeuTriThuc.com, mọi người sẽ không còn nhầm lẫn Ăn Trực hay Ăn Chực nữa.