Bảng chữ cái Tiếng Việt mới nhất theo cải tiến của PGS Bùi Hiền


Bảng chữ cái Tiếng Việt mới nhất gồm 31 chữ cái có cả Z, W, F và N’ theo đề xuất cải tiến Tiếq Việt của PGS.TS Bùi Hiền tinh giản từ 38 chữ trước đây. Nếu chỉ tính chữ cái đơn lẻ thì Bảng chữ cái tiếng Việt chỉ có 29 chữ, còn tính cả chữ cái ghép là lên đến 38. Nhưng theo ý kiến của nhà chuyên gia ngôn ngữ học Bùi Hiền thì nên tinh giản chữ quốc ngữ xuống còn 31 chữ cái, loại bỏ các chữ ghép và thay bằng các chữ latin như Z, W, F.

Bảng chữ cái Tiếng Việt mới nhất theo đề xuất của PGS Bùi Hiền

Bảng chữ cái tiếng Việt mới nhất

Bảng 29 chữ cái theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện được dạy tại các trường học:

A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y

Bảng 38 chữ cái thì ngoài 29 chữ cái đơn còn có 9 chữ cái ghép gồm: PH, CH, TR, GI, NG, TH, QU, KH và GH.

Bảng 31 chữ cái được PGS.TS Bùi Hiền đề xuất:

Chữ cái tiếng Việt Cũ Chữ cái tiếng Việt mới
A A
Ă Ă
 Â
B B
C K
D Z
Đ D
E E
Ê Ê
G G
H H
I I
K K
L L
M M
N N
O O
Ô Ô
Ơ Ơ
P P
Q K
R Z
S S
T T
U U
Ư Ư
V V
X X
Y Y
TR C
CH C
GH G
NG Q
NGH Q
KH X
TH W
NH N’

Chữ quốc ngữ cải tiến của PGS Bùi Hiền dựa trên tiếng nói văn hóa của người Hà Nội cả về âm vị cơ bản lẫn 6 âm điệu chuẩn. Việc thay đổi dựa theo nguyên tắc mỗi chữ biểu đạt một âm vị, mỗi âm vị chỉ có một chữ cái tương đương. Tuy nhiên, ý kiến này của TS Bùi Hiền nhanh chóng bị chỉ trích vì giọng Hà Nội chưa phải là chuẩn, vì không phân biệt được chữ TR – CH, S – X, R – D nên đã đi ngược với tiêu chí đã đề ra.

Bộ tiếng Việt mới nhất theo kiểu cải cách chữ quốc ngữ của Bùi Hiền sẽ loại bỏ chữ Đ ra khỏi bảng chữ cái, đồng thời thêm một số chữ cái latin vào như F,J,W,Z và cả N’ nữa để thay thế hoàn toàn chữ cái ghép CH, TR, GH, PH, NG, NGH, KH, TH, GI và NH.

Cụ thể: C = Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = d, gi, r. Vì âm “nhờ” (nh) chưa có kí tự mới thay thế, nên trong văn bản trên tạm thời dùng kí tự ghép n’ để biểu đạt. Bạn có thể dùng bảng chữ cái tiếng Việt mới nhất để viết tên, thay đổi văn bản. Mọi người cũng có thể tham khảo Bộ chuyển đổi tiếng Việt Online của lập trình viên Phan An.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *