Phí làm và sử dụng Vietcombank Cashback Plus American Express


Biểu phí làm thẻ và phí sử dụng thẻ Vietcombank Cashback Plus American Express dành cho tất cả khách hàng để tiện khi giao dịch. Hiện tại theo quy định của ngân hàng thì Phí phát hành thẻ Vietcombank Cashback Plus American Express là không đồng, tức hoàn toàn miễn phí. Chỉ khi khách hàng yêu cầu làm nhanh Thẻ ghi nợ quốc tế Cashback Plus American Express thì mới mất 50.000 tiền phí làm nhanh, còn lại thì bạn không phải trả bất kỳ khoản tiền nào.

Phí làm và sử dụng Vietcombank Cashback Plus American Express

Ngoài ra, khách hàng của Vietcombank cũng cần lưu ý về khoản Phí thông báo thẻ mất cắp, thất lạc đối với thẻ Vietcombank Cashback Plus American Express là 50.000 VNĐ/thẻ. Thực ra ngân hàng đưa ra quy định này để tránh trường hợp có những người dù không hề mất thẻ nhưng vẫn khai báo mất để được làm thẻ mới miễn phí. Thực ra phí này cũng không phải quá đắt, có thể chấp nhận được.

Biểu phí thẻ Vietcombank Cashback Plus American Express

TT Loại phí Mức phí
1 Phí phát hành thẻ (*) 50.000 VNĐ/thẻ
2 Phí dịch vụ phát hành nhanh (chưa bao gồm phí phát hành/ gia hạn/ phát hành lại thẻ), chỉ áp dụng cho địa bàn HN, HCM 50.000 VNĐ/ thẻ
3 Phí phát hành lại/thay thế/gia hạn thẻ 50.000 VNĐ/lần/thẻ
4 Phí cấp lại PIN 10.000 VNĐ/lần/thẻ
5 Phí duy trì tài khoản thẻ 5.000 VNĐ/tháng/thẻ
6 Phí chuyển đổi ngoại tệ 2,5% giá trị giao dịch
7 Phí đòi bồi hoàn 80.000 VNĐ/giao dịch
8 Phí cung cấp bản sao hóa đơn giao dịch:

-Tại ĐVCNT của Vietcombank.

-Tại ĐVCNT không thuộc Vietcombank

20.000 VNĐ/hóa đơn

80.000 VNĐ/hóa đơn

9 Phí thông báo thẻ mất cắp, thất lạc (**) 200.000 VNĐ/ thẻ
10 Phí giao dịch tại ATM trong hệ thống của Vietcombank:

-Rút tiền mặt:

-Chuyển khoản:

-Vấn tin tài khoản/ in sao kê tài khoản hoặc in chứng từ vấn tin tài khoản….

1.100 VNĐ/giao dịch 3.300 VNĐ/giao dịch Chưa thu phí
11 Phí giao dịch tại ATM ngoài hệ thống Vietcombank:

– Rút tiền mặt:
+Trong lãnh thổ Việt Nam
+Ngoài lãnh thổ Việt Nam

-Vấn tin tài khoản (chỉ áp dụng với Thẻ GNQT Vietcombank UnionPay)

10.000 VNĐ/giao dịch 4% doanh số rút tiền mặt 10.000 VNĐ/giao dịch
12 Phí rút tiền mặt tại quầy ngoài hệ thống Vietcombank 4% doanh số rút tiền mặt
13 Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ trên ATM/VCB-iB@nking/VCB-Mobile B@nking

– Giao dịch giá trị dưới 10.000.000 VNĐ

7.700 VNĐ/ giao dịch 0,022% giá trị giao dịch (tối thiểu 11.000 VNĐ)
  • Các mức phí trên đã bao gồm thuế GTGT
  • (*) Phí phát hành thẻ GNQT Vietcombank Cashback Plus American Express : Miễn phí
  • (**) Phí thông báo thẻ mất cắp, thất lạc đối với thẻ GNQT Vietcombank Cashback Plus American Express: 000 VNĐ/ thẻ
  • Phí chuyển đổi ngoại tệ do các TCTQT và/hoặc NH quy định
  • Phí đòi bồi hoàn: Ngân hàng sẽ không thu phí nếu Chủ thẻ yêu cầu đòi bồi hoàn đúng.
  • Tỷ giá quy đổi: Là tỷ giá do Ngân hàng áp dụng theo tỷ giá do các TCTQT quy định hoặc theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng tại thời điểm giao dịch được cập nhật vào hệ thống của Ngân hàng.
  • Biểu phí này không bao gồm phí do các Ngân hàng/Tổ chức khác quy định (nếu có)
  • Ngân hàng có quyền thay đổi biểu phí này trong từng thời kì và sẽ thông báo các thay đổi về phí tối thiểu 07 ngày trước khi áp dụng, thông qua trang thông tin điện tử chính thức của NH (website: vietcombank.com.vn)

Hy vọng với Biểu phí làm thẻ và phí sử dụng thẻ Vietcombank Cashback Plus American Express mà yeutrithuc.com cung cấp ở trên thì khách hàng của VCB cũng sẽ chủ động hơn. Loại thẻ này mở thẻ hoàn toàn miễn phí, các phí dịch vụ khi sử dụng thì phần lớn đều giống như tất cả các loại thẻ của Vietcombank nên bạn yên tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *