Cách Ly Xã Hội tiếng Anh là gì, giải thích và dịch nghĩa đầy đủ cùng phát âmDịch nghĩa Cách Ly Xã Hội trong tiếng Anh là gì, cũng như giải thích ý nghĩa và cách phát âm trong tiếng Anh. Cách Ly Xã Hội là thuật ngữ xuất hiện khi dịch cúm Tàu hay Corona Viruss, Covid-19 xuất hiện. Để có thể dịch đúng từ Cách Ly Xã Hội sang tiếng Anh, chúng ta phải hiểu nghĩa của nó là gì trước.

Cách Ly Xã Hội dịch thuần sang tiếng Anh có nghĩa là Social Distancing phát âm thành /ˌsəʊʃəl ˈdɪstənsɪŋ/.

Cách Ly Xã Hội là biện pháp để tránh tiếp xúc giữa người và người, tránh sự lây nhiễm vi-rút. Mức độ lớn nhất là toàn xã hội nhà ai đóng cửa nhà nấy, chỉ ra ngoài cho những việc cần thiết.

Cách Ly Xã Hội dịch thuần sang tiếng Anh có nghĩa là Social Distancing phát âm thành /ˌsəʊʃəl ˈdɪstənsɪŋ/.

– Sáp Nhập hay Sát Nhập

– Nợ Như Chúa Chổm là gì

– Thì Quá Khứ Đơn

– Con Gái Rượu tiếng Anh là gì

Ngoài ra ta có từ Quarantine để chỉ một người nào đó được cách ly tuyệt đối để theo dõi xem có bệnh hay không, tránh lây nhiễm nếu mắc bệnh. Từ isolation cũng là cách ly nhưng dùng cho người đã biết chắc chắn mắc bệnh.

Ở UK Vương Quốc Anh, người ta dùng thuật ngữ Lockdown để chỉ tình trạng phong tỏa. Tùy từng mức độ hạn chế tiếp xúc mà họ chia thành Tier 1, Tier 2, Tier 3 hay Tier 4. Cao nhất là Lockdown toàn xã hội.

Việc dịch Cách Ly Xã Hội trong tiếng Anh cũng tùy thuộc quốc gia. Ngay ở nước ta lúc đầu gọi là Cách Ly Xã Hội nhưng sau đó đã phải thay đổi thành Giãn Cách, chứ không dùng cụm từ Cách Ly Xã Hội nữa.