Cách tính điểm xét tốt nghiệp cấp 3 THPT quốc gia 2017 cộng điểm lớp 12


Cách tính điểm xét tốt nghiệp cấp 3 THPT quốc gia 2017 cộng điểm trung bình lớp 12 dành cho học sinh hệ THPT và Giáo dục Thường xuyên. Năm 2017, cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT khác với mọi năm bởi lần đầu tiên Bộ GD&ĐT tổ thức thi môn tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Vì thế, điểm xét tốt nghiệp 2017 phải cộng điểm trung bình lớp 12 của thí sinh nữa. Bạn cũng có thể kiểm tra bảng điểm chuẩn Đại học năm 2017 đã được công bố.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp cấp 3 THPT quốc gia 2017 cộng điểm lớp 12 1
Cách tính điểm xét tốt nghiệp cấp 3 THPT quốc gia 2017 năm nay rất khác

Cách tính điểm tốt nghiệp 2017 dành cho thí sinh hệ THPT

Điểm môn tổ hợp Khoa học Tự nhiên (KHTN) được tính như sau:

KHTN = (Điểm Lý + Hóa + Sinh)/3.

Điểm môn tổ hợp Khoa học Xã hội (KHXH) được tính như sau:

KHXH = (Điểm Sử + Địa + GDCD)/3.

Cách tính điểm xét Tốt nghiệp (ĐXTN) 2017 được tính như sau (KHTN hoặc KHXH có thể thay cho nhau tùy thí sinh):

ĐXTN = [(Toán + Văn + Ngoại ngữ + KHTN)/4 + Điểm TB lớp 12]/2 + Điểm ưu tiên (khuyến khích nếu có)

Cách tính điểm xét tốt nghiệp cấp 3 THPT quốc gia 2017 cộng điểm lớp 12 2

Cách tính điểm thi Tốt nghiệp cấp 3 năm 2017 dành cho thí sinh hệ Giáo dục Thường xuyên

Điểm KHTN = (Lý + Hóa + Sinh)/3

Điểm KHXH = (Sử + Địa)/2

Điểm xét Tốt nghiệp hệ Giáo dục Thường xuyên 2017 (KHTN hoặc KHXH có thể thay cho nhau tùy thí sinh)

ĐXTN = [(Toán + Văn + KHTN)/3 + Điểm TB lớp 12]/2 + Điểm KK

Điều kiện Tốt nghiệp THPT 2017: ĐXTN lớn hơn hoặc bằng 5 điểm là Tốt nghiệp, dưới 5 điểmtrượt tốt nghiệp.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết Cách tính điểm xét tốt nghiệp cấp 3 THPT quốc gia 2017 cộng điểm lớp 12 dành cho học sinh hệ THPT và hệ Giáo dục thường xuyên. Chúc các thí sinh đạt kết quả cao, đủ điểm tốt nghiệp cấp 3 và xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *