Cashier’s Check là gì – tìm hiểu khái niệm Cashier Check ngân hàng


Hãy tìm hiểu Cashier’s Check là gì – khái niệm Cashier Check ngân hàng để biết thêm một loại hình đảm bảo trong thanh toán thay tiền mặt. Chúng ta thông thường chỉ nghĩ tới tiền giấy, polime hoặc vàng trong giao dịch thường ngày. Tuy nhiên, để thuận tiện và linh hoạt hơn trong việc thanh toán, người ta đã nghĩ ra loại hình thay thế có tên Cashier’s Check – loại tín phiếu được đảm bảo bởi ngân hàng.

Cashier's Check là gì – tìm hiểu khái niệm Cashier Check ngân hàng
Cashier’s Check là gì – tìm hiểu khái niệm Cashier Check ngân hàng

Cashier’s Check là gì?Cashier’s Check là loại séc đảm bảo của ngân hàng, chịu trách nhiệm trả số tiền tương ứng ghi trên ngân phiếu. Cashier Check còn được gọi là Bank Check, Official Check, Teller’s Check, Treasure’s Check hoặc Bank Draft.

Hiểu nôm na, Cashier Check là ngân phiếu được cấp phát bởi ngân hàng nhằm đảm bảo chi trả khoản tiền tương ứng ghi trên phiếu mà trong tài khoản ngân hàng của bạn đủ khả năng chi trả với mức đó, hoặc từ tiền mặt của chính bạn. Người dùng muốn cấp Cashier Check phải trả phí cho ngân hàng để sử dụng dịch vụ. Số tiền ghi trên Cashier’s Check phải bé thua hoặc bằng số tiền có trong tài khoản ngân hàng của bạn.

Lý do người ta dùng Cashier’s Check là gì?

Trong đời sống thường ngày, nếu mọi người cứ dùng tiền mặt thì rất bất tiện. Vì thế, ngân hàng và giới tài chính đã dùng các loại hình “giấy đảm bảo” khác nhằm thay thế tiền mặt, ví dụ như Cashier’s Check.

Cashier’s Check là tờ giấy có những chi tiết mang tính bảo mật để không thể làm giả, trên đó ghi số tiền tương ứng mà ngân hàng có thể đảm bảo dựa vào số tiền trong tài khoản ngân hàng. Khi giao dịch, người dùng chỉ cần đưa tờ ngân phiếu này thay vì cả đống tiền mặt cồng kềnh. Người sở hữu Cashier’s Check có thể ra Ngân hàng để đổi ngân phiếu ra tiền mặt. Tuy nhiên, việc có chấp nhận Cashier’s Check hay không phải tùy ngân hàng và quốc gia nhé.

Hiểu khái niệm Cashier’s Check là gì khá đơn giản. Rắc rối lớn nhất ở khoản chuyển đổi Cashier’s Check ra tiền mặt thôi, bởi như đã nói ở trên, mỗi nước, mỗi ngân hàng lại có quy định và thủ tục riêng. Bạn cứ hiểu nôm na Cashier’s Check là loại giấy có giá trị thay thế tiền mặt trong giao dịch là được.