CFO là gì, khái niệm CFO Giám đốc Tài chính Chief Financial Officer


CFO là gì, giải thích Giám đốc Tài chính Chief Financial Officer là chức vụ gì trong công ty, vai trò và quyền hạn lớn như thế nào. Ngoài ra, bạn cũng sẽ biết được sự khác nhau giữa Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng để thấy hiểu rõ công việc của họ. Trong doanh nghiệp thì CFO trở thành vị trí đặc biệt quan trọng, đảm bảo đủ nguồn vốn để hoạt động và phát triển. Nếu GĐ Tài chính không xử lý tốt thì công ty dễ lâm vào khủng hoảng vì không có nguồn lực tài chính để đầu tư, triển khai dự án. Hãy cùng yeutrithuc.com tìm hiểu khái niệm CFO nhé.

CFO là gì, khái niệm CFO Giám đốc Tài chính Chief Financial Officer

CFO là gì?

CFO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Chief Financial Officer, dịch sang tiếng Việt thành Giám đốc Tài chính, là một vị trí quan trọng vào hàng bậc nhất trong công ty. Giám đốc Tài chính CFO có trách nhiệm quản lý tải chính với các công việc cụ thể gồm:

-Nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan hệ tài chính của doanh nghiệp.

-Xây dựng kế hoạch tài chính.

-Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

-Đưa ra cảnh báo về nguy cơ thông qua phân tích tài chính.

Vai trò của CFO – Chief Financial Officer rất lớn, nên họ phải có những kiến thức cơ bản. Trước tiên, CFO phải nắm bắt được toàn bộ hoạt động của bộ máy kế toán, kế đến là phân công nhiệm vụ cho bộ máy tài chính. Trước tiên, các dữ liệu được kế toán thu thập lại, rồi chuyển qua dạng thông tin tài chính để chờ Giám đốc Tài chính xử lý.

CFO cần nắm rõ khả năng phân tích cũng như quản trị, biết đánh giá, định lượng và thống kê. Nhiều người dễ nhầm lẫn giữa Kế toán trưởng và Giám đốc tài chính. Nhưng thực chất hai vị trí này hoàn toàn khác nhau, bởi rất nhiều nhiệm vụ của CFO mà Kế toán trưởng không thể thực hiện.

Kế toán trưởng thì quản lý quá trình tác nghiệp, điều hành bộ máy kế toán, thực hiện tác nghiệp nhằm bảo vệ tài sản của doanh nghiệp tuân thủ pháp luật. Trong khi CFO quản lý nguồn lực tài chính, thoát khỏi việc điều hành tác nghiệp để chuyển tới cấp độ cao hơn, là vận dụng các công cụ tài chính nhằm tối ưu hóa việc sử dụng vốn của doanh nghiệp.

CFO là gì, viết tắt của từ nào?

CFO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Chief Financial Officer, trong đó Chief có nghĩa Người đứng đầu, Fiancial nghĩa là Tài chính. CFO là một vị trí trong Doanh nghiệp dưới quyền của CEO, làm việc vụ quản lý Tài chính của công ty như Nghiên cứu, Phân tích và Xử lý các mối quan hệ tài chính doanh nghiệp, hay xây đựng kế hoạch tài chính chung; đồng thời tìm phương án để khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Chưa hết, CFO còn đưa ra cảnh báo nguy cơ của doanh nghiệp cho cấp cao hơn từ việc phân tích tài chính, từ đó dự báo những thông tin trong tương lai.

4 vai trò chính của một Giám đốc Tài chính CFO có thể tóm gọn như sau:

  • Steward: Hỗ trợ công tác bảo vệ, giữ gìn tài sản doanh nghiệp nhờ vào phương pháp quản lý rủi ro, tính toán chính xác các loại sổ sách.
  • Operator: Vai trò của CFO là đảm bảo hoạt động tài chính cơ bản có hiệu quả cho công ty.
  • Strategist: CFO phải đưa ra chiến lược phát triển đồng nhất, góp phần thúc đẩy quá trình tăng hiệu quả chiến lược phát triển chung.
  • Catalyst: Đảm bảo cho tư duy tài chính chung của công ty được đông đảo nhân viên thấu hiểu để từ đó tạo hiệu quả cho hoạt động toàn doanh nghiệp.

CFO khác Kế toán trưởng như thế nào?

Khi tìm hiểu khái niệm Giám đốc Tài chính – CFO là gì, một số bạn dễ nhầm tưởng vai trò của Chief Financial Officer giống như một vị kế toán trưởng vậy. Tuy nhiên, hai chức vụ này hoàn toàn khác nhau. Người kế toán trưởng chỉ tập trung làm các công việc liên quan tới kế toán thì CFO lại đảm trách tất cả hoạt động tài chính của công ty sao cho nó đem lại hiệu quả và đưa ra chiến lược dài hạn, trong đó có cả Kế toán, Tín dụng, Bảo hiểm, Thuế hay vốn.

Nói cho dễ hiểu, Kế toán trưởng sẽ làm công việc cụ thể hơn CFO, gồm việc giám sát các khía cạnh và chức năng kế toán trong công ty, kiểm soát về chi phí, sổ sách. Còn Giám đốc Tài chính nắm bắt cái chung, điều chỉnh cái chiến lược chung.

Kế toán trưởng quản lý tác nghiệp, còn CFO lại quản lý nguồn lược tài chính. Người kế toán phải thực hiện trực tiếp các việc về kế toán để đảm bảo việc bảo vệ tài sản doanh nghiệp tuân thủ luật pháp. Nhưng CFO lại được thoát khỏi việc tác nghiệp để giữ vị trí cao hơn, mang tính chung nhất.

Để trở thành một Chief Financial Officer, bạn cần nắm được đầy đủ hoạt động của Bộ máy Kế toán và nắm vững Khoa học Phân tích và Khoa học Quản trị, rồi biết đánh giá, định lượng, thống kê về tài chính.

Như vậy, khái niệm CFO là gì đã rất rõ ràng. Nhiều công ty Việt Nam chỉ có kế toán trưởng mà không có Giám đốc tài chính, thậm chí nhầm lẫn giữa hai khái niệm, dùng kế toán trưởng để quản lý nguồn vốn riêng. Trong khi CFO cần phải là chức vụ tác biệt để đưa ra những quyết định chính xác hơn cho vấn đề tài chính, nhằm giúp công ty bứt phá trên thị trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *