CFR là gì trong Incoterm, Điều kiện CFR trong thương mại quốc tế


CFR là gì trong Incoterm, tìm hiểu khái niệm Điều kiện CFR – Cost and Freight – “Tiền hàng cộng cước” trong thương mại quốc tế. Nếu học về xuất nhập khẩu thì bạn phải nắm rõ 11 điều kiện của Incoterm, mà CFR là một điều kiện quan trọng trong số đó. Nó quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của bên bán lẫn bên mua. Hợp đồng sẽ ghi điều kiện CFR mà không ghi chi tiết, vì CFR được sử dụng rộng rãi trong quan hệ thương mại quốc tế, vì thế bản hợp đồng sẽ không dài dòng.

CFR là gì trong Incoterm

CPT là gì trong Incoterm

CIP là gì trong Incoterm

Incoterm là gì

– FAS là gì trong Incoterm

CFR là gì trong Incoterm, Điều kiện CFR trong thương mại quốc tế

Hầu như tất cả các công ty đều biết rõ về Incoterm, nó giống như một “ngôn ngữ” chung, mà các bên khi tiến hành mua bán hàng hóa sẽ chọn một trong số 11 điều khoản của nó để thực hiện. Nếu sử dụng điều kiện CFR thì bạn cần nắm rõ những quy định về trách nhiệm và rủi ro của mỗi bên.

CFR là gì?

CFR là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Cost and Freight”, dịch sang tiếng Việt thành “Tiền hàng cộng cước” hay “Giá thành và cước”, nằm trong số các điều kiện của Incoterm, được  áp dụng rộng rãi cho các hợp đồng mua bán hàng hóa mà cần vận chuyển trên biển, đường thủy ở nội địa.

Theo đó, điều kiện CFR quy định trách nhiệm của người bán trong việc sắp xếp và trả cước vận tải, cụ thể họ chịu trách nhiệm thuê đơn vị vẩn tải và trả cước vận chuyển hàng tới nơi giao hàng (được chọn trước”, sau đó lấy giấy phép xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu, giao hàng lên tàu, cung cấp hóa đơn và vận đơn cho bên mua, trả tiền chi phí bốc hàng lên tàu hoặc chi phí dỡ hàng (nếu chi phí này được tính vào cước).

Còn người mua theo điều kiện CFR sẽ chịu mọi trách nhiệm về hàng hóa khi tàu cập cảng, kể cả chi phí dỡ hàng (nếu chi phí này không được tính vào cước) cùng toàn bộ các chi phí chuyên chở khác.

– Điều kiện DAT là gì

– Điều kiện DDP là gì 

– Điều kiện DAP là gì

Bạn có thể tham khảo Cách tính CFR trong khi tạo hợp đồng để mua bán ngoại thương:

Giá CFR = Giá FOB + F (trong đó F là cước phí vận chuyển)

Để nắm rõ điều kiện CFR là gì, chúng ta cần nhớ những nghĩa vụ mà mỗi bên tham gia hợp đồng phải thực hiện. yeutrithuc.com sẽ tóm tắt lại nghĩa vụ của bên bán và bên mua trong hợp đồng sử dụng điều kiện CFR như sau:

Nghĩa vụ người bán: Trong một giao dịch CFR, người bán phải:

  • Ký kết hợp đồng chuyên chở đường biển và trả cước để chuyển hàng đến cảng đích
  • Lấy giấy phép xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu
  • Giao hàng lên tàu
  • Cung cấp cho bên mua hoá đơn và vận đơn đường biển hoàn hảo
  • Trả tiền chi phí bốc hàng lên tàu
  • Trả tiền chi phí dỡ hàng nếu chi phí này được tính vào cước.

Nghĩa vụ người mua: Người mua phải:

  • Nhận hàng khi hoá đơn và vận đơn được giao cho mình
  • Trả tiền chi phí dỡ nếu chi phí chưa nằm trong cước
  • Chịu mọi rủi ro và tổn thất về hàng kể từ khi hàng qua hẳn lan can tàu ở cảng bốc.

Hy vọng qua bài viết này của yeutrithuc.com, độc giả đã hiểu khái niệm CFR là gì. Nên nhớ, điều kiện CFR nằm trong Điều khoản Thương mại Quốc tế Incoterm, giúp quy định trách nhiệm và rủi ro giữa bên bán và bên mua. Điều kiện này được sử dụng rộng rãi, dễ hiểu và áp dụng chung, nên bạn không cần quá lo sợ kiểu ‘lách luật’ của một bên nào đó, bởi CFR quy định rất cặn kẽ trách nhiệm từng bên.