Chả Phải hay Trả Phải, lỗi chính tả hay gặp về Chả Phải, Chẳng Phải

Nhấn Thích và Chia Sẻ
 


Mấy bạn miền Bắc hay mắc lỗi viết Chả Phải thành Trả Phải, đôi khi xảy ra tranh cãi mà không biết Trả Phải hay Chả Phải hay Chẳng Phải mới đúng.

Ví dụ: Chả phải tiếc tiền đâu, nhưng thấy thằng cha đợi thối 5 nghìn mà ghét.
Trả phải đường xa mà nản lòng, cơ mà không muốn về quê.
Chẳng phải mùa thu mà nhớ em đến thế.

– Dây mực hay Giây mực

– Vô Hình Chung hay Vô Hình Trung

– Cục Xúc hay Cục Súc

– 1 Ức bằng bao nhiêu Vạn

– Nghĩa Slot là gì

– TocoToco Trần Khánh Ly là ai

– Hội Nghị Thượng Đỉnh là gì

– Từ lóng Homie là gì

Chả phải hay Trả phải

Theo từ điển tiếng Việt thì Chả giống như Chẳng, còn Trả là Trả nợ, Trả đồ.

– Chả: Khẩu ngữ như chẳng. Chả phải, chẳng phải.
– Trả: đưa lại cho người khác cái đã vay, đã mượn của người ấy. Trả nợ, trả lời…

Vì thế, CHẢ PHẢI mới là đúng, TRẢ PHẢI là sai.

Nhưng vì sao nhiều người hay bị sai Trả Phải. Ngoài bắc, cách phát âm Tr và Ch sai rất nhiều, khi nào Tr cũng chuyển thành Ch, nên khi viết hay lẫn lộn. Người miền Bắc lại quen với từ Chả trong Giò Chả, nên hay có suy nghĩ phải dùng từ Trả Phải trong văn viết.

Các bạn cũng hay tự ti về việc dùng chữ Ch, nên đáng ra là Chả Phải, nhưng với tâm lý hay sai chữ này, nên nghĩ Trả Phải mới đúng.