Chầu Trực hay Chầu Chực là đúng chính tả, giải nghĩa Chầu Chực là gìTrầu Chực hay Chầu Chực, Chầu Trực hay Chờ Chực mới là đúng chính tả tiếng Việt, giải thích ý nghĩa Chầu Chực là gì. Theo ghi nhận của tất cả từ điển thì Chầu Chực là cách viết đúng chuẩn, để chờ bên cạnh hầu hạ ai, hoặc chờ để mong đề bạt, yêu cầu gì đó.

– Chực Chờ hay Trực Chờ

– Hát Giặm hay Hát Dặm

– Khinh Xuất hay Khinh Suất

– Thăm Quan hay Tham Quan

– Vô Hình Chung hay Vô Hình Trung

– Ý nghĩa icon cảm xúc

– Thảo Mai có nghĩa là gì

– Ngáo Đá là gì có nguy hiểm không

Chầu Trực hay Chầu Chực, Trầu Trực hay Chờ Chực

Từ điển tiếng Việt Giải thích, Chực có 2 nghĩa, một là chờ sẵn để làm việc gì đó, hai là ở vào thế sẵn sàng để chờ có điều kiện là làm hoặc diễn ra việc gì đó. Còn Trực là việc có mặt thường xuyên theo quy định tại một nơi, thời điểm để giải quyết. Trực mang tính nhiệm vụ chính thống hơn.

Chầu Chực là đúng, không phải Chầu Trực
Chầu Chực là đúng, không phải Chầu Trực

Vì thế, Chầu Chực mới là đúng, không phải Chầu Trực hay Trầu Trực. Theo từ điển ghi, 1.Chầu Chực là ở bên cạnh ai đó để hầu hạ. Hoặc, 2.Chầu Chực là chờ đợi để mong gặp gỡ hoặc đề bạt yêu cầu. Ở đây không có sự thường xuyên hay theo quy định, vậy nên không thể dùng từ Chầu Trực được.

Hy vọng với giải thích của Yeutrithuc.com, mọi người sẽ không nhầm lẫn Chầu Chực hay Chầu Trực hay Trầu Trực nữa. Mong các bạn lan tỏa kiến thức để gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. Xin nhắc lại, chầu chực là cách viết đúng nhé.