Cách kiểm tra thông tin và cấu hình VPS/server trên VPSSIM


Hướng dẫn Cách kiểm tra thông tin và cấu hình VPS/server trên VPSSIM với tính năng Check Thông Tin & Cấu Hình Server vô cùng đơn giản. Thông thường, bạn phải dùng các lệnh Linux để xem những dữ liệu này, nhưng không phải người mới dùng VPS nào cũng biết. Bởi vậy, việc VPSSIM tích hợp chức năng kiểm tra thông tin và cấu hình VPS quả là rất đáng giá.

Cách kiểm tra thông tin và cấu hình VPS/server trên VPSSIM

Tính năng “Check Thông Tin & Cấu Hình Server” nằm trong phần “Check Server Status & Info” của VPSSIM và nhiều bạn dễ nhầm tưởng chức năng này với chức năng Kiểm tra tình trạng Server trên VPSSIM “Check Server Status”.‎

Cách kiểm tra thông tin và cấu hình VPS/server trên VPSSIM

Bạn vào đường dẫn theo lệnh: VPSSIM Menu > Check Server Status & Info > Check Thông Tin & Cấu Hình Server để xem.

=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN (4.0.0.0)        
=========================================================================
                VPSSIM Menu               
=========================================================================
 1) Them Website & Code		   16) Sao Luu Du Lieu Toi VPS Backup
 2) Xoa website			   17) Quan Ly Resilio Sync
 3) Backup & Restore Code	   18.) Cai Dat File Manager
 4) Quan Ly Database		   19) Cai Dat Net2FTP
 5) Quan Ly phpMyAdmin		   20) Cai Dat MonstaFTP
 6) Quan Ly Zend OPcache	   21) Cai Dat NetData
 7) Quan Ly Memcached		   22) Cai Dat FreeSSL (Let's Enctypt)
 8.) Quan Ly Redis Cache       23) Cai Dat PaidSSL (Comodo...)
 9) Quan Ly FTP Account		   24) Tien ich - Addons
10) Quan Ly Swap		   25) Update System (Nginx,PHP...)
11) Quan Ly Cronjob		   26) Clear All Caches
12) Quan Ly File Log		   27) Check Server Status & Info
13) Config Cau Hinh PHP		   28) Update VPSSIM
14) WordPress Blog Tools	   29) Change Language
15) Bao Mat Server & Website 
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 27
=========================================================================
1) Check Server Status		   3) Check Thong Tin & Cau Hinh Server
2) Service Running & Ram Use
Lua chon cua ban (0-Thoat):1

Ngoài ra, VPSSIM cũng có script để kiểm tra nhanh các thông tin của VPS/Server như CPU model, xung nhịp, số lõi, thông số RAM và Swap, thời gian uptime, kiểm tra tốc độ download và tốc độ I/O. Bạn có thể dùng lệnh sau để kiểm tra thông tin:

wget https://vpssim.vn/script/bench/test.sh
sh test.sh

Kết quả của quá trình kiểm tra sẽ hiển thị các thông tin VPS/Server cơ bản như sau:

[root@vultr ~]# sh test.sh
CPU model :  Vultr Virtual CPU 2
Number of cores : 2
CPU frequency : 3399.996 MHz
Total amount of ram : 3830 MB
Total amount of swap : 3967 MB
System uptime :  32 days, 7 min,    
Download speed : (102MB/s) 
I/O speed : 390MB/s

Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra thông tin ổ cứng VPS/server với script của VPSSIM. Có 2 cách là kiểm tra dung lượng ổ cứng theo KB và thứ hai là kiểm tra theo GB. Thường thì kiểm tra theo GB vì dung lượng ổ cứng khá lớn.

1.Kiểm tra dung lượng ổ cứng VPS/server theo KB

[root@vultr ~]# df
Filesystem   1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
/dev/vda1    37284408 8362100 27028372 24% /
tmpfs      1961372    0  1961372  0% /dev/shm

2.Kiểm tra dung lượng ổ cứng VPS/server theo GB

[root@vultr ~]# df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1    36G 8,0G  26G 24% /
tmpfs      1,9G   0 1,9G  0% /dev/shm

Hy vọng bài viết của Yeutrithuc.com đã giúp độc giả biết Cách kiểm tra thông tin và cấu hình VPS/server trên VPSSIM. Với tính năng “Check Thông Tin & Cấu Hình Server” của VPSSIM, việc kiểm tra và quản lý tài nguyên trên VPS trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Bạn cần phải nắm rõ thông số máy chủ để có thể đưa ra các giải pháp tốt nhất, giúp cho server hoạt động ổn định, tránh cho website bị ngắt kết nối. Chúc các bạn may mắn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *