Chín Mùi hay Chín Muồi là cách viết đúng chính tả, giải nghĩa Chín Muồi là gìChín Muồi hay Chín Mùi là cách viết đúng chuẩn chính tả tiếng Việt, giải thích ý nghĩa của từ Chín Muồi là gì. Do nhầm lẫn ở đây, nên nhiều người cũng không biết Thời cơ Chín Mùi hay Thời cơ Chín Muồi mới đúng. Theo tìm hiểu của YeuTrithuc.com thì Chín Muồi là đúng để chỉ trạng thái rất chín của trái cây. Nghĩa bóng là chỉ sự phát triển đã “chín muồi”, có thể gặt hái thành quả hoặc chuyển sang một giai đoạn mới.

Như vậy Chín Mùi là cách dùng sai do nhầm lẫn. Nhưng vì sao lại là Chín Muồi mà không phải Chín Mùi. Hãy cùng YeuTriThuc đi tìm câu giải đáp đầy đủ nhất nhé.

– Ví Dặm hay Ví Giặm

– Dây Mực hay Giây Mực

– Vãng Cảnh hay Vãn Cảnh

– Chấp Bút hay Chắp Bút

– Chỉnh Chu hay Chỉn Chu

– Đơn vị Áp Suất là gì

– Khái niệm Chỉ Từ là gì

– Khái niệm Chái Nhà là gì

– Một Đại Đội gồm có mấy người

Chín Mùi hay Chín Muồi

Chín Muồi hay Chín Mùi, câu trả lời đúng là Chín Muồi. Vậy Chín Muồi là gì? Theo Huỳnh Tịnh Của ghi, Muồi là tình trạng chín quá, ví dụ Chín Muồi, Muồi Mẫn. Tác giả Lê Văn Đức thì giải nghĩa, Muồi là thật chín tới mức gần rụng. Ví dụ Mẹ già như trái chín muồi.

Tác giả Hoàng Phê còn bổ sung thêm rất đầy đủ với hai nghĩa. 1.Muồi là rất chín, chín hết mức. 2.Muồi là đạt đến mức phát triển đầy đủ nhất, có thể chuyển sang giai đoạn hay trạng thái khác. Ví dụ Điều kiện đã chín muồi, Thời cơ chín muồi.

Chín Muồi là cách viết đúng chính tả, không phải Chín Mùi

    Chín Muồi là cách viết đúng chính tả, không phải Chín Mùi

Vậy vì sao có sự nhầm lẫn Chín Muồi hay Chín Mùi. Một số người nghĩ rằng phải dùng từ Chín Mùi vì chữ Mùi nghe gần gũi hơn, mà thường cây trái chín sẽ tỏa ra hương thơm nên Mùi khá là liên quan. Nhưng nếu lập luận vậy thì Chín Hương cũng có vẻ đúng mà. Trên thực tế, chúng ta hay dùng từ Mùi theo nghĩa tiêu cực, ví dụ “nghe có mùi gì ấy”, thì hiểu ngay là mùi không thơm, không tốt rồi. Vì thế lập luận Chín Mùi là không phù hợp nhé.

Kết luận, Yeutrithuc.com có thể khẳng định chắc chắn với bạn, Chín Muồi là cách viết đúng chính tả. Nghĩa đen, Chín Muồi là chỉ trạng thái trái cây đã rất chín. Còn nghĩa bóng là chỉ giai đoạn phát triển thuận lợi đến một mức có thể chuyển trạng thái hay thu hoạch thành quả. Giờ bạn đừng nhầm lẫn Chín Mùi hay Chín Muồi nữa nhé, hãy giúp YeuTriThuc.com lan tỏa phần kiến thức này để góp phần gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt.