Cách chơi nối chữ là gì trên Facebook, quy tắc luật chơi nối từ


Trào lưu chơi nối từ đang nở rộ trên Facebook, vậy cách chơi nối chữ là như thế nào và các biến thể của nó. Nối từ đơn giản là người trước nói một từ, người sau dùng chữ cuối của từ đó để tạo thành một từ mới có nghĩa. Nhưng cư dân mạng còn nhiều trò chế ảnh buồn cười lắm.

Trò chơi nối chữ là gì
Luật trò chơi nối từ, nối chữ là gì trên Facebook

Luật chơi nối chữ trên fb là gì

Nối chữ là một trò chơi đang phổ biến trên Facebook thời gian gần đây. Luật chơi nối từ khá đơn giản. Người chơi đầu sẽ đưa ra một từ, thường 2 âm tiết trở lên (ví dụ: Thần Tiên). Người thứ hai sẽ dùng chính âm tiết cuối đó (ở đây là âm Tiên) để tạo thành từ mới có nghĩa (ví dụ Tiên Nữ). Bây giờ người chơi đầu phải đối lại, dùng âm cuối của người thứ 2 để tạo ra từ có nghĩa (ví dụ Tiên Nữ)… Cứ thế cho tới khi người chơi không thể tìm ra từ nào với âm tiết cuối mà có nghĩa thì sẽ thua.

Cuộc đời – Đời thường – Thường nhật – Nhật thực – Thực phẩm – Phẩm hạnh – Hạnh phúc…

Bạn đã hiểu quy luật chơi trò nối từ chưa. Nhiều lúc, người chơi trước đưa ra từ quá khó mà người chơi sau không thể nào nghĩ ra được. Ví dụ từ Đẹp Đẽ thì chịu, âm Đẽ có thể đứng đầu từ nào đâu.

Các biến thể của trò nối chữ

Cách nối chữ truyền thống là như vậy. Nhưng cộng đồng mạng thì lắm trò lắm, nghĩ ra vô số luật chơi khác.

Ví dụ nối chữ trong Hóa học lại dùng công thức hóa học. Người chơi đầu sẽ đưa ra một phản ứng hóa học, người sau dùng chất cuối trong biểu thức đó để tạo ra phản ứng mới… Cứ như vậy cho tới khi nào xuất hiện chất mà không thể phản ứng hóa học với chất khác, hoặc người chơi không biết viết công thức với chất đó, thì thua.

Ví dụ: Fe + Cl – Fe Cl3
FeCl3 + NaOH – NaCl + Fe(OH)3

Trò nối chữ trong Tiếng Anh thì có nhiều cách. Cách dùng âm tiết cuối để nối từ, như MacBook – BookSelf – Selfie… chẳng hạn. Hoặc lấy chữ cái cuối cùng của từ trước đó, để nối thành từ tiếp theo. Ví dụ MacbooK – Key…

Nhiều người còn lách luật rất hay như sau. Giác Mạc – Mạc Bục. Ơ, vậy nghĩa từ đó là gì, xin thưa đó là phát âm của Macbook theo giọng miền trung đó, đểu chưa.