Công thức tính chu vi hình tròn, cách tính chu vi hình tròn C = 2r.pi


Công thức tính chu vi hình tròn, cách tính chu vi hình tròn phổ biến nhất là bằng đường kính nhân với số pi, hoặc bằng 2 lần bán kính nhân với π đều như nhau. Bạn có thể gọi chu vi hình tròn hay chu vi đường tròn đều được, chúng đều chỉ đường biên giới hạn của hình tròn. Đây là kiến thức cơ bản trong hình học mà hầu hết các học sinh đều nắm rõ. Nhưng có thể do lâu không dùng tới, bạn sẽ quên mất công thức tính toán như thế nào, thì giờ yeutrithuc.com sẽ giúp các bạn hệ thống lại kiến thức về chu vi hình tròn.

Công thức tính chu vi hình tròn, cách tính chu vi hình tròn C = 2r.pi

Cách tính chu vi hình tròn (đường tròn)

Chu vi hình tròn hay còn gọi chu vi đường tròn, là đường biên giới hạn của hình tròn. Trong đó, công thức tính chu vi hình tròn là bằng đường kính nhân với số pi, hay 2 lần bán kính nhân với pi. Bạn cũng nên biết số pi là gìcông thức tính diện tích hình tròn để hiểu hơn bài viết này.

Công thức tính chu vi hình tròn:

C = d.pi

C = 2r.pi

Trong đó:

-C là chu vi của hình tròn.

-d là đường kính hình tròn.

-r là bán kính hình tròn.

-Pi là hằng số làm tròn thành 3,14.

Cách tính chu vi hình tròn thì bao giờ cũng phải tính ra được bán kính hoặc đường kính của hình tròn đó, rồi sử dụng công thức tính chu vi hình tròn mà yeutrithuc.com đã nêu ở trên. Pi là hằng số cố định, được làm tròn thành 3,14 trong hầu hết các bài toán ở bậc THCS, THPT và Đại học.

Chúng ta có công thức thể hiện mối liên hệ giữa chu vi hình tròn và diện tích hình tròn như sau:

S = C2/4.π hay C = √(4. π.S)

Trong đó, S là kí hiệu của diện tích hình tròn, với S = π. R2 = (π. d2)/4.

Phân biệt đường tròn là gì và hình tròn là gì?

Trong hình học phẳng, đường tròn hay còn gọi vòng tròn, là tập hợp tất cả các điểm trên một mặt phẳng cách đều một điểm cho trước bằng một khoảng cách nào đó. Điểm cho trước gọi là tâm đường tròn, còn khoảng cách cho trước gọi là bán kính của đường tròn đó.

Hình tròn là một vùng trên mặt phẳng nằm bên trong đường tròn. Tâm, bán kính và chu vi hình trình chính là tâm và bán kính của đường tròn bao quanh nó.

Ta cũng nên biết, Bán kính của đường tròn là khoảng cách giữa tâm tới điểm bất kỳ của đường tròn, ký hiệu là r. Đường kính của đường tròn là khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm bất kỳ trên đường tròn. Chúng ta cần phân biệt giữa đường tròn và hình tròn nhé.

Hy vọng bài viết trên đây của yeutrithuc.com đã giúp bạn biết về công thức tính chu vi hình tròn (hay gọi là công thức tính chu vi đường tròn cũng được). Tùy vào từng bài toán, với dữ liệu đưa ra mà cách tính chu vi hình tròn (đường tròn) sẽ khác nhau, nhưng chung quy lại thì cũng phải tìm ra bán kính hoặc đường kính hình tròn trước, còn số pi lại là hằng số nên cố định.