Chứng Khoán hay Trứng Khoán là đúng chính tả, nghĩa Hán Việt Chứng Khoán là gìTrứng Khoán hay Chứng Khoán là viết đúng chính tả tiếng Việt, giải thích nghĩa Hán Việt Chứng Khoán là gì. Nhiều người thắc mắc hỏi Trứng Khoán là gì, hay Chơi Trứng là gì, thực ra đó là cách nói sai âm Tr và âm Ch tại một số vùng nên nói Chứng Khoán thành Trứng Khoán.

Giải thích Chứng Khoán nghĩa Hán Việt từ điển là gì?

Ở đây, Yeutrithuc.com không đi sâu vào lĩnh vực tài chính, mà chỉ nhằm trả lời câu hỏi Trứng Khoán hay Chứng Khoán, Chứng Khoáng hay Trứng Khoáng. Đồng thời giải thích nghĩa Hán Việt từ Chứng Khoán là gì.

Chứng khoán tiếng Anh là securities, nghĩa Hán Việt cần phân tích từ Chứng và Khoán.

1. Chứng trong từ điển Hán Việt được giải thích nghĩa như sau:

– Chứng, chứng cứ (cớ): Làm chứng; Bằng chứng;

– Chứng minh, chứng tỏ: ví dụ Chứng Minh anh vô tội, chứng tỏ anh nói dối.

– Chứng minh thư, giấy chứng, thẻ

2.Khoán theo từ điển Hán Việt giải thích là:
Khoán là bằng cớ, bằng chứng như giấy hợp đồng mà mỗi bên giữ một giấy để làm bằng cớ.

Chứng Khoán trong Hán Việt viết thành 證券 là giấy làm bằng chứng thay cho tiền bạc hoặc vật phẩm.

Như vậy, Chứng Khoán là bằng chứng xác nhận một người nào đó sở hữu hợp pháp tài sản hoặc vốn của công ty, tổ chức đã niêm yết trên sàn.

Chơi chứng khoán là hoạt động mua đi bán lại cổ phiếu các công ty để ăn chênh lệch tiền lời, tạo ra thu nhập thụ động. Nó là một loại hình đầu tư kiểu mình bỏ vốn cho người khác làm, nếu có lãi thì mình được, lỗ thì phải chịu.

Như vậy bạn đã có câu trả lời Trứng Khoán hay Chứng Khoán, cũng như khái niệm Chứng Khoán là gì, Trứng Khoán là gì. Yeutrithuc xin nhắc lại lần nữa, Chứng Khoán là cách viết đúng chính tả tiếng Việt, không phải Trứng Khoán.