CIP là gì trong Incoterm, Điều kiện CIP trong thương mại Quốc tế


CIP là gì trong Incoterm, tìm hiểu khái niệm về Điều kiện CIP – Carriage and Insurance Paid to – “cước và bảo hiểm trả tới điểm đến” trong thương mại quốc tế. Điều khoản thương mại quốc tế Incoterm gồm 11 điều kiện, trong đó có điều kiện CIP, giúp phân định trách nhiệm và rủi ro giữa người bán và người mua.

CIP là gì trong Incoterm, Điều kiện CIP trong thương mại Quốc tế

Hai bên khi ký kết hợp đồng có thể tham khảo, hoặc dựa vào các quy định của Incoterm để thống về chi phí và trách nhiệm rủi ro đối với hàng hóa. Việc quy định rõ sẽ giúp 2 bên có trách nhiệm hơn, đồng thời tránh những xích mích không đáng có. Vì thế, hiểu điều kiện CIP là gì rất quan trọng, đặc biệt với dân chuyên về xuất nhập khẩu và giao dịch thương mại quốc tế nhiều.

CFR là gì trong Incoterm

CPT là gì trong Incoterm

CIP là gì trong Incoterm

Incoterm là gì

– FAS là gì trong Incoterm

CIP là gì?

CIP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Carriage and Insurance Paid to”, dịch sang tiếng Việt thành “Cước và bảo hiểm trả tới điểm đến”, hoặc là “Cước phí và phí bảo hiểm trả tới”. CIP là một điều kiện của Incoterm, trong đó quy định người bán giao hàng cho bên vận chuyển do người mua chỉ định tại địa điểm thỏa thuận, và người bán phải trả chi phí vận tải cần thiết để đưa hàng đến nơi quy định, phải ký hợp đồng rủi ro về hàng hóa trong quá trình vận tải.

Trong điều kiện CIP, Người bán phải:

  • Ký hợp đồng chuyên chở và trả cước đến địa điểm đích quy định
  • Lấy giấy phép xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu
  • Giao hàng cho người vận tải đầu tiên
  • Ký hợp đồng bảo hiểm cho hàng và trả phí bảo hiểm
  • Cung cấp cho người mua hoá đơn, chứng từ vận tải thường lệ và đơn bảo hiểm hoặc bằng chứng khác để thể hiện hàng đã được bảo hiểm

Trong điều kiện CIP, Người mua phải:

  • Nhận hàng khi hàng được giao cho người vận tải đầu tiên, khi hoá đơn, đơn bảo hiểm và chứng từ vận tải được giao cho mình
  • Chịu rủi ro và tổn thất kể từ khi hàng được giao cho người vận tải đầu tiên

– Điều kiện DAT là gì

– Điều kiện DDP là gì 

– Điều kiện DAP là gì

Hy vọng bài viết ngắn này đã giúp độc giả của yeutrithuc.com hiểu rõ điều kiện CIP là gì. Việc nắm vững quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ và rủi ro của cả bên bán lẫn bên mua sẽ giúp tránh được xích míc không đáng có. Trong CIP, người bán phải chịu trách nhiệm giao hàng, ký hợp đồng bảo hiểm và cung cấp hóa đơn chứng từ liên quan. Người mua chịu rủi ro và tổn thất khi hàng đã giao cho người vận chuyển đầu tiên do mình chỉ định. Với dân làm trong ngành xuất nhập khẩu thì cần thuộc là điều kiện CIP và cả Incoterm.