Cổ đông là gì, tìm hiểu khái niệm Cổ đông Shareholder đầy đủ nhất

Nhấn Thích và Chia Sẻ
 


Cổ đông là gì, khái niệm Cổ đông là như thế nào trong một công ty cổ phần, về quyền và nghĩa vụ cũng như lợi ích khi tham gia cổ đông. Ngày nay, khi kinh tế hội nhập thì việc tạo ra các công ty cổ phần, đa quốc gia không còn quá xa lạ vì những ưu điểm vượt trội của nó. Trong đó, công ty cổ phần là doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, để cá nhân, tổ chức có thể mua để góp vốn.

Cổ đông là gì, tìm hiểu khái niệm Cổ đông Shareholder đầy đủ nhất

 

Cổ đông là gì?

Cổ đông trong tiếng Anh gọi là Shareholder, để chỉ các cá nhân, tổ chức nắm giữ quyền hợp pháp phần góp vốn của một công ty cổ phần. Phần góp vốn này được gọi là cổ phần, trong đó chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu thì gọi là cổ phiếu. Như vậy, cổ đông là người góp vốn vào một công ty, doanh nghiệp để hưởng những quyền lợi. Thực chất, cổ đông là những thực thể đồng sở hữu công ty cổ phần, về mức độ sở hữu như thế nào thì phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu mà họ nắm giữ.

Người ta cũng phân loại cổ đông thành các dạng khác nhau, được phân biệt dựa vào quyền lợi và nghĩa vụ gắn liền với loại cổ phiếu họ sở hữu.

-Cổ phiếu đồng sáng lập: dành cho những cổ đông đầu tiên góp vốn, hay còn gọi là những nhà sáng lập ra công ty.

-Cổ đông đặc biệt: Chỉ đối tượng dù nắm lượng cổ phiếu ít ỏi mang tính tượng trương nhưng có quyền quyết định những quyết sách quan trọng. Thường thì cổ đông đặc biệt là Nhà nước, họ còn được gọi là Cổ đông ưu đãi biểu quyết.

-Cổ đông ưu đãi: loại cổ đông được ưu tiên một quyền nào đó, như việc có quyền hưởng tỉ lệ cổ tức cố định so với các cổ đông khác.

-Cổ đông thường: Để chỉ những cổ đông còn lại với quyền bình đẳng với nhau.

Ngoài ra, phân loại cổ đông còn dựa vào lượng cổ phần mà họ nắm giữ, như “Cổ đông lớn” hay “cổ đông tối thiểu” với các quyền riêng biệt. Qua đây, Yeutrithuc.com cũng xin giải thích những quyền cơ bản của các cổ đông khi góp vốn vào công ty cổ phần:

-Quyền bỏ phiếu về các vấn đề được quy định trong công ty.

-Quyền nhận cổ tức, tức lợi nhuận mà công ty đạt được chia cho người góp vốn.

-Quyền lựa chọn mua thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ, hoặc chuyển đổi các loại cổ phần.

-Quyền chuyển nhượng, bán lại cổ phần mình nắm giữ.

Cổ đông thực chất là những nhà đầu tư vào công ty. Có những cổ đông được tham gia vào hội đồng quản trị, tức có quyền quyết định những vấn đề quan trọng của công ty đó. Thường thì cổ đông mua cổ phiếu của một công ty, thu lợi nhuận từ việc trả cổ tức của công ty, hoặc bán lại kiếm lời dựa vào mức chênh lệnh của cổ phiếu tại những thời điểm khác nhau.

Nói nôm na, cổ đông là người bỏ vốn cho người khác kinh doanh. Nếu họ kinh doanh tốt thì cổ đông có lời, còn làm ăn thất bát thì cổ đông lỗ, thậm chí mất trắng nếu doanh nghiệp đó phá sản hoặc cổ phiếu xuống giá về 0.

Hy vọng qua bài viết này của Yeutrithuc.com mọi người đã hiểu khái niệm cổ đông là gì cũng như những quyền lợi của cổ đông là như thế nào. Ngày nay, hình thức hoạt động của các công ty cổ phần được đánh giá cao vì phát huy nhiều lợi thế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thu hút vốn đầu tư, mở rộng kinh doanh phát triển. Nhưng hãy tỉnh táo và đầu tư có chọn lọc để tiền của mình sinh lãi.