Cổ Súy hay Cổ Xúy, Cỗ Xúy hay Cỗ Súy là viết đúng chính tả tiếng Việt

Nhấn Thích và Chia Sẻ
 


Cổ Xúy hay Cổ Súy là viết đúng chỉnh tả tiếng Việt, nhiều người còn đọc sai Cỗ Súy hay Cỗ Xúy do cách nhầm giữa dấu ngã dấu hỏi. Các từ điển đều ghi, Cổ Xúy là cách đọc, viết chuẩn, các từ còn lại đều sai về mặt chính tả vùng miền.

Cổ Xúy là cách viết đúng chính tả tiếng Việt

Cổ Xúy kết hợp từ Cổ 鼓 (“trống”) và Xúy (“thổi”), hay từ Xuy 吹, là động từ chỉ hành động Hô hào, vận động, động viên. Một nghĩa khác nữa là: (Cổ) Đánh trống thổi sáo. Hãy cùng yeutrithuc.com đào sâu hơn cho câu hỏi Cổ Xúy hay Cổ Súy, và giải nghĩa Cổ Xúy là gì.

Cổ Súy là gì, cổ xúy là gì

Cổ Súy hay Cổ Xúy, nguồn gốc ý nghĩa Cổ Xúy là gì?

Từ điển tiếng Việt giải thích, Cổ Xúy là hành động hô hào, động viên cái gì đó. Ví dụ: Cổ Xúy lòng yêu nước, Cổ Xúy hành động thực.

Hút xách hay Hút sách

Vô Hình Chung hay Vô Hình Trung

Tham quan hay Thăm quan

Từ CỔ trong cổ xúy có gốc Hán tự 鼓, nghĩa là: Cái trống (danh từ), Gióng trống (động từ). Ví dụ như Cổ động (鼓動) là làm cho cái trống động đậy, biểu trưng cho nghĩa Khua dục hay Thúc đẩy cái gì đó. Hay từ Cổ Vũ (鼓舞) có nghĩa là hành động vừa gióng trống vừa ca múa với mục đích làm huyên náo, khuyến khích cái gì đó.

XÚY trong cổ xúy có gốc Hán tự 吹, là động từ THỔI, giống như thổi sáo, thổi kèn. Điều đăch biệt, kí tự Hán 吹 ngoài cách đọc Xúy còn có cách đọc khác là XUY.

Vì vậy, CỔ XÚY nghĩa gốc là hành động Đánh Trống Thổi Sáo, sau phát triển sang nghĩa Hô Hào, Động Viên cái gì đó. Ngày nay, từ Cổ Xúy có xu hướng dùng theo nghĩa tiêu cực nhiều hơn, như Cổ Xúy bệnh háo danh, Cổ Xúy cho hành vi vô thiên vô pháp, Cổ Xúy cho nạn mê tín dị đoan…

Việc nhầm lẫn Cổ Xúy hay Cổ Súy có thể bắt nguồn từ cách phát âm sai giữa S và X ở nhiều vùng miền. Một số nơi họ còn không phân biệt được hai âm này, từ đó viết cũng sai luôn. Yeutrithuc.com xin khẳng định lại nữa, Cổ Xúy là cách dùng đúng chỉnh tả tiếng Việt, không phải Cỗ Xúy hay Cỗ Súy, lại càng không phải là Cổ Súy.