Cổ tức là gì, tìm hiểu khái niệm Cổ tức trong Công ty đầy đủ nhất


Cổ tức là gì, giải thích khái niệm Cổ tức mà cổ đông nhận được trong một công ty cổ phần và những hình thức chia cổ tức. Trước khi tìm hiểu cổ tức là gì, bạn cần nắm vững các kiến thức như cổ phần, cổ phiếucổ đông. Nếu như đã góp vốn vào một công ty cổ phần, thì bạn sẽ được ăn chia lợi nhuận nếu doanh nghiệp đó làm ăn có lãi, số tiền lợi nhuận này được gọi là cổ tức. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết rõ các hình thức chia cổ tức như thế nào. Hãy cùng yeutrithuc.com tìm hiểu nhé.

Cổ tức là gì, tìm hiểu khái niệm Cổ tức trong Công ty đầy đủ nhất

Cổ tức là gì?

Theo định nghĩa thì Cổ tức là phần lợi nhuận sau thuế được chia cho người góp vốn của một công ty cổ phần. Đây là dạng công ty cho phép nhiều người cùng hùn tiền để phát triển doanh nghiệp, kiểu cùng sở hữu công ty, rồi nếu làm ăn được thì lợi nhuận sẽ được chia đều cho người góp vốn dựa trên lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông sở hữu, tức dựa vào số vốn đã góp.

Việc chia cổ tức có thể theo hình thức trả tiền mặt hoặc trả bằng cổ phiếu. Nên nhớ, bất kỳ hoạt động kinh doanh nào thì mục đích cũng là sinh ra lợi nhuận cho chủ sở hữu. Khi mua cổ phiếu, tức đầu tư vào Công ty Cổ phần, thì cổ đông mong muốn số tiền mình bỏ ra sẽ sinh lãi. Và để trả lãi cho chủ đầu tư, người ta sinh ra khái niệm cổ tức.

Nếu công ty kinh doanh có lãi, thì một phần lợi nhuận được tái đầu tư, rồi lập ra các quỹ dự phòng gọi là lợi nhuận giữ lại. Phần lợi nhuận còn lại được chi trả cho người góp vốn, gọi là cổ tức.

Giá trị của cổ tức được xác định theo từng năm, được quy định hàng năm tại Đại hội cổ đông. Cổ tức được tính toán dựa trên cơ sở lợi nhuận của công ty, cũng như dự toán kế hoạch kinh doanh trong những năm tiếp. Giá trị cổ tức do Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đề ra tại Đại hội cổ đông hàng năm.

Hiểu nôm na, cổ tức là phần lợi nhuận của công ty cổ phần chia đều cho các cổ đông (người góp vốn). Bạn cũng cần tìm hiểu thêm các khái niệm cơ bản trong tổ chức, điều hành của CTCP. Hy vọng qua bài viết này của yeutrithuc.com mọi người đã hiểu cổ tức là gì. Hãy trở thành nhà đầu tư khôn ngoan và thông minh để có thể thu về khoản cổ tức lớn nhất có thể.