Con Dòi hay Con Giòi là cách viết đúng chính tả tiếng Việt về ấu trùng

Nhấn Thích và Chia Sẻ
 


Con Giòi hay Con Dòi là viết đúng chính tả tiếng Việt để chỉ loại ấu trùng đẻ ra từ con ruồi. Nhiều bạn còn thắc mắc Con Dòi hay Con Ròi, Con Giòi hay Con Ròi nữa. Thực tế, Giòi mới là cách viết đúng. Còn từ Dòi có thể là do nhầm lẫn trong kiểu viết D và Gi thường thấy ở nhiều địa phương, vì hai từ đều có cùng kiểu phát âm.

Con Giòi là cách viết đúng chuẩn tiếng Việt, không phải Con Dòi

Con Dòi hay Con Giòi

Con Dòi hay Con Giòi?

Đây là từ dùng để chỉ loại ấu trùng sinh ra từ con ruồi. Chúng ta dễ bắt gặp con giòi ở những nơi bẩn thỉu, thịt thối rữa, nên nhìn không thiện cảm cho lắm.

Trong hầu hết các loại từ điển, có thể kể đến như Đại Âm Quốc Âm Tự Vị do Huỳnh Tịnh Của soạn thảo, hay từ điển của Hội Khai Trí Tiến Đức đều chỉ nhắc tới từ Giòi. Hay các sách liên quan tới khoa học, sinh vật học đều tương tự.

Theo đó, từ Giòi dùng để chỉ loại ấu trùng nhỏ màu trắng, nở ra từ trứng của con Ruồi. Chúng hay sống ở nơi bẩn thỉu, nhìn rất dơ, đặc biệt chỗ có thịt thối rữa.

Vì thế, Yeutrithuc.com xin kết luận, Con Giòi mới là cách viết đúng, còn Con Dòi là viết sai chính tả. Đó là do sự nhầm lẫn giữa cách viết D và GI. Một số nơi có từ địa phương, đặc biệt ở miền trung, người ta dùng từ Con Ròi để về Con Ruồi. Giờ thì bạn đã chắc chắn nên viết Con Giòi hay Con Dòi, Con Ròi rồi đúng không. Xin hãy giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt nhé.