Con Gái tiếng Anh là gì, cách phát âm và định nghĩa Con Gái trong tiếng AnhGiải thích Con Gái trong tiếng Anh có nghĩa là gì, nó phụ thuộc vào từ Con Gái này là Người Con Gái chỉ nhấn mạnh vào giới tính, hay Con Gái của ba mẹ khi nói về thành phần trong gia đình.

Con gái dịch sang tiếng Anh

1.Girl /ɡɜːl/ /ɡɜːrl/: chỉ người con gái nói chung, giới tính nữ.

2.Daughter /ˈdɔːtə(r)/ /ˈdɔːtər/: chỉ cô con gái của bố, con gái của mẹ.

– TOEIC là gì

– TOEFL là gì

– 1/5 tiếng Anh đọc là gì

– Xà Bần tiếng Anh là gì

Nghĩa của Con Gái trong tiếng Anh có nghĩa là Daughter, chỉ thành viên trong gia đình có bao nhiêu con gái, bao nhiêu con trai. Còn Con Gái Tiếng Anh có nghĩa Girl để chỉ con gái nói chung.