Nội dung toàn văn Công thư, Công hàm năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn ĐồngNội dung toàn văn Công thư, Công hàm năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng về Tuyên bố hải phận của Trung Quốc. Đây là văn bản nổi tiếng với tên gọi Công hàm 1958, hay công hàm Phạm Văn Đồng.

Công hàm, Công thư Phạm Văn Đồng

Hiện nay, bạn có thể nghe thấy cụm từ Công thư Phạm Văn Đồng, hay Công thư 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Đó là vì báo chí nhà nước muốn nhấn mạnh văn bản đó không có giá trị pháp lý, không đại diện cho ý hí

Công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958

Thưa Đồng chí Tổng lý,

Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ:

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc.

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển.

Chúng tôi xin kính gửi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.

Công hàm 1958 Phạm Văn Đồng do thủ tướng Việt Nam lúc đó là Phạm Văn Đồng gửi cho Thủ tướng Trung Quốc là Chu Ân Lai ngày 14 tháng 9 năm 1958 bằng đường điện tín. Công Hàm sau đó được đại sứ Nguyễn Khang của VN tại TQ trình trực tiếp lên Thứ trưởng Ngoại giao nước bạn là Cơ Bàng Phi.

Chính quyền Trung Quốc từ đó đến nay đều một mực cho rằng công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 là bằng chứng cho thấy chính phủ Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nhưng phía Việt Nam lại cho rằng công hàm chỉ nói đến tuyên bố 12 hải lý của Trung Cộng chứ không nhắc tới Hoàng Sa, Trường Sa. Trước đây, Việt Nam gọi đó là công hàm, sau này lại gọi là công thư.

Công hàm là gì?
Công thư là gì?

Công thư 1958 của Phạm Văn Đồng có nhắc tới tuyên bố 4/9/1958 của nước bạn, mà tuyên bố đó có cả Hoàng Sa và Trường Sa. Xin nhắc lại, thời điểm năm 1958, Hoàng Sa và Trường Sa nằm dưới sự quản lý của chính thể Việt Nam Cộng Hòa.