Công thư là gì, giải thích ý nghĩa và giá trị pháp lý công thưCông thư là gì, ý nghĩa việc gửi, trao công thư và giá trị pháp lý. Công có nghĩa là việc chung, thư là thư từ. Công thư hiểu đơn giản là bức thư về việc chung. Mà đã là thư thì chỉ có giá trị trao đổi thông tin, chứ không có giá trị pháp lý.

Xem thêm:

Công thư Phạm Văn Đồng 1958 về Hoàng Sa, Trường Sa

Tuyên bố ngày 4/9/1958 của Trung Quốc về lãnh hải

Công thư không có giá trị pháp lý
Công thư không có giá trị pháp lý

Công thư là gì trong hệ thống hành chính Việt Nam

Trong hệ thống văn bản hành chính Nhà nước của Việt Nam thì khái niệm Công Thư khác với Công Văn. Công thư về thể thức chung thì không có tiêu đề, đặc biệt công thư là không có hình thức công văn, vì thế công thư không phải là văn bản hành chính chính thức.

Công hàm là gì

Thường thì người ra công thư chỉ đóng dấu treo ở phía trên văn bản. Vì thế, công thư chỉ lưu hành nội bộ, không thể thừa lệnh, không có giá trị pháp lý bắt buộc thực hiện. Công thư chỉ là văn bản trao đổi ý kiến văn phòng khi không thể gặp trực tiếp.