Cấu trúc, công thức thì quá khứ tiếp diễn cho động từ thường và tobe


Công thức thì quá khứ tiếp diễn đầy đủ nhất, cấu trúc The Past Continuous Tense với ví dụ minh họa chi tiết để người học tiếng Anh dễ hiểu. Trong quá trình giao tiếp và viết lách, bạn cần phải chia động từ sao cho phù hợp với thì, ở thể khẳng định, phủ định và nghi vấn.

Cấu trúc, công thức thì quá khứ tiếp diễn

Cấu trúc chung của thì quá khứ tiếp diễn có dạng: S + Was/Were + V-ing, trong đó, danh từ số ít thì đi với Was, còn danh từ số nhiều đi với Were. Ở thể phủ định hay nghi vấn thì động từ vẫn phải thêm ing. Tất nhiên, một số động từ sẽ không bao giờ sử dụng với thì tiếp diễn.

Công thức thì quá khứ tiếp diễn

– Câu khẳng định

+ I/He/She/It was V-ing

+ You/We/They were V-ing

– Câu phủ định

+ I/He/She/It wasn’t V-ing

+ You/We/They weren’t V-ing

– Câu nghi vấn

Was I/He/She/It V-ing?

Trả lời: Yes, I/He/She/It was  hoặc No, I/He/She/It wasn’t

Were You/We/They V-ing?

Trả lời: Yes, You/We/They were hoặc No, You/We/They weren’t

Lấy ví dụ minh họa:

Câu khẳng định thì quá khứ tiếp diễn:

We were just talking about it before you arrived. (Chúng tớ đang nói về chuyện đó ngay trước khi cậu đến.)

– I was thinking about him last night.

– We were just talking about it before you arrived.

Câu phủ định thì quá khứ tiếp diễn:

He wasn’t working when his boss came yesterday. (Hôm qua anh ta đang không làm việc khi sếp của anh ta đến)

– I wasn’t thinking about him last night.

– We were not talking about it before you arrived.

Câu nghi vấn thì quá khứ tiếp diễn:

– Q: Was your mother going to the market at 7 A.M yesterday? (Lúc 7 giờ sáng hôm qua mẹ em đang đi chợ có phải không?)

A: Yes, she was/ No, she wasn’t

– Were you thinking about him last night?

– What were you just talking about before I arrived?

Cách thêm đuôi ing

1. Động từ tận cùng bằng E

– Khi động từ tận cùng bằng một –e, ta phải bỏ –e trước khi thêm –ing.

– Nhưng nếu động từ tận cùng bằng –ee, ta vẫn giữ nguyên chúng không bỏ e:

– Nhưng nếu E là một âm tiết thì ta phải giữ nguyên nó

2. Động từ tận cùng bằng –IE

– Động từ tận cùng bằng –ie, ta biến –ie thành –ying.

– Nhưng động từ tận cùng bằng y vẫn giữ nguyên –y khi thêm –ing.

3. Gấp đôi phụ âm trước khi thêm –ING

– Khi động từ một vần (một âm tiết) tận cùng bằng một phụ âm (trừ h, w, x, y), đi trước là một nguyên âm, ta gấp đôi phụ âm trước khi thêm –ing.

– Trong trường hợp động từ có từ hai âm tiết trở lên, ta chỉ nhân đôi phụ âm khi dấu nhấn âm rơi vào âm tiết cuối cùng (trọng âm rơi vào âm tiết cuối).

– Các động từ tận cùng bằng “l” thường được gấp đôi (Mĩ: không gấp đôi)

4. Những trường hợp ngoại lệ khác

– Một vài trường hợp cần phải thuộc lòng:

– Trường hợp ngoại lệ: Người anh và người mỹ có 2 cách thêm ing khác nhau đối với ký tự cuối cùng “l” của động từ. Nếu là người Mỹ thì chỉ cần thêm ING sau đó mà không cần biết dấu nhấn có nằm ở vần cuối hay không. còn nếu là người Anh thì họ sử dụng giống như quy tắc 3.2 nêu bên trên.

Trên đây là công thức thì quá khứ tiếp diễn mà mọi người cần phải nhớ trong tiếng Anh. Yeutrithuc.com đã tổng hợp kiến thức đầy đủ với cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn chuẩn nhất. Quan trọng nhất là việc xác định khi nào thì dùng thì này, còn việc công thức thì khá dễ nhớ và dễ chia. Một điều đáng chú ý nữa bạn phải nắm vững là quy tắc thêm ing. Hy vọng phần chia sẻ này của Yêu Tri Thức đã giúp ích người học tiếng Anh hệ thống lại kiến thức, nhớ rèn luyện thường xuyên để áp dụng cho đúng nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *