Cửa Sổ hay Cửa Xổ là đúng chính tả tiếng Việt, nghĩa Cửa Sổ là gìCửa Xổ hay Cửa Sổ là cách viết đúng chính tả tiếng Việt, giải thích ý nghĩa Cửa Sổ là gì cũng như cách gọi tiếng Anh Cửa Sổ là gì. Chúng ta cũng hay viết nhầm lỗi từ Cữa Sỗ hay Cữa Xỗ, Cựa Sộ hay Cựa Xộ là đúng. Theo Yeutrithuc .com tra cứu thì Cửa Sổ là cách viết đúng chính tả, không phải Cữa Sổ hay Cữa Xổ, Cựa Xổ hay Cựa Sổ.

Cửa Sổ hay Cửa Xổ

Cửa Sổ là gì?

Cửa Sổ là từ dùng để chỉ bộ phận trên tường của một ngôi nhà với nhiệm vụ để thông khí hay đón ánh nắng ngoài trời. Cửa sổ có thể đóng mở, ngoài nhiệm vụ kể trên, nó còn dùng để tạo điểm nhấn, trang trí cho ngôi nhà.

– Ráng Lên hay Rán Lên

– Lắt Lẻo hay Lắc Lẻo

– Giày Vò hay Dày Vò

– Khuyến Mãi hay Khuyến Mại

– Trậm Trễ hay Chậm Chễ

Việc mọi người hay mắc lỗi chính tả viết sai Cửa Sổ thành Cữa Sổ, Cửa Xổ, Cữa Xổ, Cựa Sộ hay Cựa Xộ là vì lỗi phát âm ở một số vùng miền, như ngoài bắc là X với S, miền trong là dấu hỏi, ngã, nặng.

Ngoài ra, nhiều bạn không biết Cửa Sổ tiếng Anh là gì. Từ thông dụng nhất để nói Cửa Sổ trong tiếng Anh là Window.