Cục Súc hay Cục Xúc, viết thế nào cho đúng về từ chỉ tính cách


Phần lớn chúng ta không xác định được Cục Xúc hay Cục Súc viết thế nào cho đúng chính tả. Yeutrithuc.com sẽ làm bạn bất ngờ khi nói rằng, viết Cục Xúc mới đúng nhé.

Cục Xúc có nghĩa là Thô bạo, Khó chiều, cục tính. Mà đa phần trong đời sống hằng ngày chúng ta đều nói sai rằng, thằng kia tính cục súc lắm

“CỤC SÚC” HAY “CỤC XÚC”?

Nếu xét về từ gốc trong Hán văn thì “cục xúc” mới chính xác. Trong đó, cục được viết bởi Hán tự là 侷, nghĩa là chật hẹp, hay theo từ điển Thiều Chửu định nghĩa là “co quắp, không thể duỗi thẳng được”. Chữ này đôi khi cũng được viết là 局, tức “cục” trong “cục bộ”, nghĩa là “một phần”. Còn “Xúc” thì chỉ có một cách viết duy nhất là 促, có nghĩa là gấp gáp, vội vã. Đây cũng là “xúc” trong “xúc tiến”, “xúc tác”.

Căn cứ vào hai Hán tự trên, người ta định nghĩa chữ “cục xúc” là nhỏ nhen, lỗ mãng. Chính chữ “xúc” với hàm ý “mong muốn nhanh chóng” một phần nào gợi lên được sự nóng nảy, thô lỗ này. Tuy nhiên có lẽ xét về cảm giác tiêu cực thì “súc” trong “súc vật” dễ gợi hình hơn, nên dần dần người ta đã thay “xúc” bằng “súc” mà gọi là “cục súc”.

Trên thực tế, chữ 促 không có cách đọc nào là “súc” cả. Ngoài “xúc”, các từ điển chỉ ghi nhận thêm một biến âm duy nhất là “thúc”, như ta thường gặp trong “thôi thúc”, “thúc đẩy” mà thôi.

侷促 cục xúc phồn & giản thể
Từ điển phổ thông dụng, Cục xúc là:
1. chật hẹp
2. câu nệ không tự nhiên
3. gấp gáp

Từ điển trích dẫn
1. Chật hẹp.
2. Khí lượng nhỏ nhen. ★Tương phản: “đại phương” 大方.
3. Không thoải mái, không dễ chịu an thích. Đỗ Phủ 杜甫: “Cáo quy thường cục xúc, Khổ đạo lai bất dị” 告歸常侷促, 苦道來不易 (Mộng Lí Bạch 夢李白) Khi từ biệt ra về bạn thường băn khoăn không yên, Khổ sở nói rằng đến thăm không phải dễ.
4. Cũng viết là “cục xúc” 跼促, “cục xúc” 局促.

Giờ bạn đã biết cục súc hay cục xúc mới đúng rồi nhé. Dùng cho đúng chính tả để gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt.