Danh sách 39 người chết tại Anh, danh tính nạn nhân thiệt mạng ContainerDanh sách 39 người chết ở Anh do Bộ Công An và phía cảnh sát Essex Anh công bố với tên tuổi và quê quán đầy đủ nhất, tất cả đều là người Việt Nam. Trong đó, danh tính nạn nhân thiệt mạng tại Anh gồm 21 người Nghệ An, 10 người Hà Tĩnh, 3 người Quảng Bình, 3 người Hải Phòng, 1 người Hải Dương và 1 người Thừa Thiên Huế. Tất cả có 31 nam và 8 nữ.

Danh sách 39 người chết tại Anh, danh tính nạn nhân thiệt mạng Container
Nguyễn Đình Lượng (trái) và Phạm Thị Trà My

Thêm nữa, Danh tính 39 thi thể trong xe Container ở Anh thì người lớn tuổi nhất là 44 tuổi (Nghệ An), 2 em nhỏ tuổi nhất mới 15 tuổi (Hải Phòng, Hà Tĩnh), một nạn nhân mới 17 tuổi (Hải Dương).

Danh tính 39 thi thể container tại Anh

Hà Tĩnh (10 người)

 1. Võ Nhân Du; quê quán: Hà Tĩnh, 19 tuổi (nam)
 2. Trần Mạnh Hùng; quê quán: Hà Tĩnh, 37 tuổi (nam)
 3. Nguyễn Huy Hùng; quê quán: Hà Tĩnh, 15 tuổi (nam)
 4. Võ Văn Linh; quê quán: Hà Tĩnh, 25 tuổi (nam)
 5. Nguyễn Đình Lượng; quê quán: Hà Tĩnh, 20 tuổi (nam)
 6. Phạm Thị Trà My; quê quán: Hà Tĩnh, 26 tuổi (nữ)
 7. Nguyễn Văn Nhân; quê quán: Hà Tĩnh, 33 tuổi (nam)
 8. Nguyễn Huy Phong; quê quán: Hà Tĩnh, 35 tuổi (nam)
 9. Bùi Phan Thắng; quê quán: Hà Tĩnh, 37 tuổi (nam)
 10. Trần Khánh Thọ; quê quán: Hà Tĩnh, 18 tuổi (nam)

Nghệ An (21 người)

 1. Trần Thị Thơ; quê quán: Nghệ An, 21 tuổi (nữ)
 2. Lê Văn Hà; quê quán: Nghệ An, 30 tuổi (nam)
 3. Cao Tiến Dũng; quê quán: Nghệ An, 37 tuổi (nam)
 4. Nguyễn Văn Hiệp; quê quán: Nghệ An, 24 tuổi (nam)
 5. Hoàng Văn Hợi; quê quán: Nghệ An, 24 tuổi (nam)
 6. Nguyễn Văn Hùng; quê quán: Nghệ An, 33 tuổi (nam)
 7. Trần Hải Lộc; quê quán: Nghệ An, 35 tuổi (nam)
 8. Võ Ngọc Nam; quê quán: Nghệ An, 28 tuổi (nam)
 9. Trần Thị Ngọc; quê quán: Nghệ An, 19 tuổi (nữ)
 10. Bùi Thị Nhung; quê quán: Nghệ An, 19 tuổi (nữ)
 11. Trần Thị Mai Nhung; quê quán: Nghệ An, 18 tuổi (nữ)
 12. Phạm Thị Ngọc Oanh; quê quán: Nghệ An, 28 tuổi (nữ)
 13. Nguyễn Minh Quang; quê quán: Nghệ An, 20 tuổi (nam)
 14. Nguyễn Trọng Thái; quê quán: Nghệ An, 26 tuổi (nam)
 15. Cao Huy Thành; quê quán: Nghệ An, 37 tuổi (nam)
 16. Lê Ngọc Thành; quê quán: Nghệ An, 44 tuổi (nam)
 17. Hoàng Văn Tiếp; quê quán: Nghệ An, 18 tuổi (nam)
 18. Nguyễn Đình Tứ; quê quán: Nghệ An, 26 tuổi (nam)
 19. Nguyễn Thọ Tuân; quê quán: Nghệ An, 25 tuổi (nam)
 20. Đặng Hữu Tuyên; quê quán: Nghệ An, 22 tuổi (nam)
 21. Nguyễn Thị Vân; quê quán: Nghệ An, 35 tuổi (nữ)

Quảng Bình (3 người)

 1. Nguyễn Tiến Dũng; quê quán: Quảng Bình, 33 tuổi (nam)
 2. Nguyễn Ngọc Hà; quê quán: Quảng Bình, 32 tuổi (nam)
 3. Dương Minh Tuấn; quê quán: Quảng Bình, 27 tuổi (nam)

Hải Phòng (3 người)

 1. Phan Thị Thanh; quê quán: Hải Phòng, 41 tuổi (nữ)
 2. Đinh Đình Thái Quyền; quê quán: Hải Phòng, 18 tuổi (nam)
 3. Đinh Đình Bình; quê quán: Hải Phòng, 15 tuổi (nam)

Hải Dương (1 người)

 1. Trần Ngọc Hiếu; quê quán: Hải Dương, 17 tuổi (nam)

Thừa Thiên – Huế (1 người)

 1. Nguyễn Bá Vũ Hùng; quê quán: Thừa Thiên – Huế, 34 tuổi (nam)

Cụ thể hơn về danh sách 39 thi thể trong Container tại Anh. Nghệ An đau thương nhất, tiếp đến là Hà Tĩnh. Cả 2 đề là những tỉnh miền trung nơi chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, đời sống khó khăn.

1/ Nghệ An: 21 người.
– Diễn Châu có 7 người
– Yên Thành 7 người
– TP Vinh 3 người
– Nghi Lộc 2 người
– Hưng Nguyên 1 người
– TX Cửa Lò 1 người

2/ Hà Tĩnh 11 người.
– Can Lộc 9 người
– Hồng Lĩnh 1 người
– Nghi Xuân 1 cháu 15 tuổi

3/ 7 người đến từ: Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Bình & Thừa Thiên – Huế.


Bình luận