ĐBRR là gì ĐBGR là gì trên Facebook, DBRR hay DBGR là đúng chính tảDBRR là gì và DBGR có nghĩa như thế nào trên Facebook cũng như các mạng xã hội khác. Nên gọi ĐBRR hay ĐBGR mới đúng chính tả tiếng Việt. Thực ra, ĐBGR hay ĐBRR có nghĩa như nhau, để chỉ cái gì đó rất xấu xa, thứ đáng vứt đi và không còn có giá trị nữa. Từ viết tắt hay được dùng hơn là ĐBRR, nhưng đúng chính tả phải là ĐBGR. Hãy cùng YeuTriThuc tìm câu giải thích vì sao nhé.

– Lếu Lều là gì

– Cách ly xã hội tiếng Anh là gì

– Chín Mùi hay Chín Muồi

– Ăn Trực hay Ăn Chực

– Thăm Quan hay Tham Quan

ĐBRR là gì, ĐBGR có nghĩa gì?

ĐBRR viết không dấu thành DBRR là cụm từ viết tắt của Đầu B** Rẻ Rách. Còn ĐBGR không dấu thành DBGR là viết tắt của cụm từ Đầu B** Giẻ Rách.

Cụm từ viết tắt DBGR hay DBRR hay được mấy bạn trẻ trâu khi cáu gắt thì sổ la để chửi nhau, nhục mạ nhau mà thôi. Cái Đầu B** thì nó rất dơ bẩn, từ cổ chí kim đã dùng để hạ bệ nhau rồi. Cụm từ sau thì mới cần phân định là Rẻ hay Giẻ mà thôi.

ĐBRR là gì ĐBGR là gì trên Facrbook, DBRR hay DBGR là đúng chính tả

Như YeuTrThuc.com đã nói trong bài Giẻ Rách hay Rẻ Rách, từ Giẻ Rách mới đúng để chỉ thứ vứt đi, không còn giá trị nữa. Còn Rẻ Rách thì không hợp lý, vì dù có rẻ thì cũng mất tiền mua, và nhiều thứ tuy rách nhưng vẫn dùng được. Còn cái giẻ để lau nhà mà rách tươm thì chỉ vứt đi thôi chứ để làm gì. Vì thế, YeuTriThuc .com khẳng định, ĐBGR mới đúng, nhưng do nhiều người dùng sai nên cụm từ ĐBRR lại phổ biến hơn.

Thông qua đây, YeuTriThuc.com mong các bạn chia sẻ kiến thức để không bị nhầm lẫn ĐBGR hay ĐBRR. Đồng thời hiểu được từ lóng, từ viết tắt của giới trẻ ĐBGR là gì và ĐBRR là gì để không bị quê mùa.