Đề minh họa môn Ngữ Văn tham khảo thi THPT Quốc gia 2018

Trọn bộ Đề minh họa môn Ngữ Văn dùng để tham khảo cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 do Bộ giáo dục và Đào tạo công bố chính thức. Đề tham khảo môn Ngữ văn thi THPT Quốc gia 2018 gồm 2 phần là tự luận và đọc hiểu với thời gian cho các thí sinh là 120 phút. Trong kỳ thi THPT 2018, Bộ GD và ĐT sẽ giữ nguyên hình thức thi như năm ngoái với 5 bài th, gồm 2 bài độc lập cùng 2 bài tổ hợp là khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Chỉ có môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, còn các môn khác đều thi theo hình thức trắc nghiệm.

Đề minh họa môn Ngữ Văn


Đề minh họa môn Ngữ Văn