Đề minh họa tham khảo môn Toán thi thử THPT Quốc gia 2018

Bộ đề thi Minh họa tham khảo môn Toán THPT Quốc gia 2018 của Bộ giáo dục và đào tạo thời gian làm bài 90 phút gồm 50 câu hỏi. Đây là đề thi minh họa môn Toán dùng để tham khảo thi THPT Quốc gia năm 2018 được công bố sáng ngày 24 tháng 1. Ngoài đề minh họa môn Toán, chúng ta cò có 14 đề thi các bài thi, môn thi thành phần với giới lượng kiến thức phủ kín các năm gồm lớp 11, lớp 12.

Đề minh họa tham khảo môn Toán


Đề minh họa tham khảo môn Toán thi thử THPT Quốc gia 2018 1 Đề minh họa tham khảo môn Toán thi thử THPT Quốc gia 2018 2 Đề minh họa tham khảo môn Toán thi thử THPT Quốc gia 2018 3 Đề minh họa tham khảo môn Toán thi thử THPT Quốc gia 2018 4