Đề minh họa môn Vật Lý tham khảo thi THPT Quốc gia 2018

Bộ đề thi Minh họa môn Vật Lý dùng để tham khảo cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.  Vật lý là môn thi nằm trong bài thi Khoa học tự nhiên. Thí sinh phải làm 40 câu trắc nghiệm trong thời gian 50 phút. Hôm 24 tháng 1 năm 2018, Bộ giáo dục và Đào tạo đã công bố chính thức đề thi minh họa môn vật lý 2018 dùng để tham khảo cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Kỳ thi này sẽ tương tự như năm ngoái nên bộ đề thi tham khảo sẽ giúp thí sinh lớp 12 hình dung ra độ khó của đề chính thức năm nay.

Đề minh họa môn Vật Lý THPT Quốc gia 2018


Đề minh họa môn Vật Lý tham khảo thi THPT Quốc gia 2018 1 Đề minh họa môn Vật Lý tham khảo thi THPT Quốc gia 2018 2 Đề minh họa môn Vật Lý tham khảo thi THPT Quốc gia 2018 3 Đề minh họa môn Vật Lý tham khảo thi THPT Quốc gia 2018 4 Đề minh họa môn Vật Lý tham khảo thi THPT Quốc gia 2018 5