Đề minh họa Tiếng Anh tham khảo thi THPT Quốc gia 2018

Bộ đề thi minh họa môn Tiếng Anh dùng để tham khảo cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo công bố. Bài thi minh họa tham khảo ngoại ngữ môn tiếng Anh của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 gồm 50 câu theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài trong 60 phút. Năm nay, Bộ giáo dục và đào tạo giữ nguyên hình thức thi Tốt nghiệp và Đại học thành 1 là kỳ thi THPT Quốc gia, hầu như tất cả đều thi trắc nghiệm, trong đó có môn tiếng Anh.

Đề minh họa Tiếng Anh THPT Quốc gia 2018


Đề minh họa Tiếng Anh tham khảo thi THPT Quốc gia 2018 1 Đề minh họa Tiếng Anh tham khảo thi THPT Quốc gia 2018 2 Đề minh họa Tiếng Anh tham khảo thi THPT Quốc gia 2018 3 Đề minh họa Tiếng Anh tham khảo thi THPT Quốc gia 2018 4 Đề minh họa Tiếng Anh tham khảo thi THPT Quốc gia 2018 5 Đề minh họa Tiếng Anh tham khảo thi THPT Quốc gia 2018 6