Đề thi và Đáp án đề thi THPT quốc gia 2017 tất cả các môn thi


Đề thi và Đáp án đề thi THPT quốc gia 2017 tất cả các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ, Lý, Hóa, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công. Đây vừa là đề thi chính thức, đồng thời cũng là gợi ý và đáp án đề thi THPT quốc gia 2017 từ bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) uy tin mới nhất. Để nắm rõ hơn từng môn, bạn nên xem qua Lịch thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017.

Đề thi và Đáp án đề thi THPT quốc gia 2017 tất cả các môn thi
Đề thi và Đáp án đề thi THPT quốc gia 2017 tất cả các môn thi

Đáp án đề thi môn Văn THPT quốc gia 2017

Sáng ngày 22/6, các thí sinh đã bước vào buổi thi môn Ngữ Văn, trong đó đề thi văn THPT quốc gia 2017 được đánh giá là dùng nhiều từ ngữ ảnh hưởng tới sự trong sáng của tiếng Việt dù đây cũng là chủ đề của bài thi năm nay.

1.Đáp án đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2017

A.Mã đề thi 406.

 1. B 2. B 3. A 4. B 5. B 6. D 7. D 8. D
9. B 10. C 11. A 12. A 13. A 14. B 15. C 16. C
17. D 18. A 19. B 20. D 21. C 22. D  23. C 24. B
25. C 26. D 27. D 28. A 29. D 30. D 31. B 32. B
33. C 34. D 35. C  36. B 37. A 38. A 39. B 40. B
41. C 42. A 43. C 44. A 45. D 46. A 47. C 48. A
49. C 50. C

B.Mã đề thi 409.

1. A 2. C 3. A 4. A 5. D 6. A 7. D 8. B
9. C 10. B 11. B 12. D 13. C 14. B 15. C 16. D
17. A 18. B 19. C 20. B 21. A 22. D 23. A 24. A
25. C 26. B 27. B 28. D 29. B 30. C 31. C 32. D
33. C 34. B 35. A 36. A 37. A 38. A 39. C 40. C
41. D 42. C 43. A 44. C 45. B 46. B 47. D 48. C
49. D 50. B

C.Mã đề thi 413.

1. B 2. A 3. B 4. D 5. A 6. D 7. C 8. C
9. A 10. C 11. D 12. A 13. D 14. B 15. C 16. C
17. D 18. D 19. A 20. D 21. C 22. C 23. A 24. D
25. B 26. C 27. A 28. D 29. A 30. C 31. A 32. D
33. D 34. D 35. B 36. D 37. C 38. B 39. A 40. A
41. B 42. B 43. D 44. A 45. D 46. C 47. A 48. A
49. B 50. B

2.Đề thi và đáp án môn Hóa Học, Vật Lý và Sinh học

A.Đáp án đề thi THPT quốc gia 2017 môn Hóa Học mã đề thi 208:

41. B 42. C 43. A 44. B 45. C 46. A 47. D 48. D
49. D 50. B 51. D 52. D 53. D 54. B 55. C 56. D
57. A 58. C 59. C 60. A 61. C 62. D 63. A 64. A
65. D 66. D 67. D 68. C 69. C 70. C 71. A 72. A
73. C 74. A 75. A 76. C 77. A 78. C 79. C 80. C

B.Đáp án đề thi Sinh học THPT quốc gia 2017

Đáp án Mã đề 221 môn Sinh Học

81. B 82. A 83. A 84. B 85. C 86. B 87. C 88. A
89. B 90. C 91. C 92. A 93. A 94. D 95. D 96. A
97. A 98. C 99. B 100. C 101. D 102. C 103. B 104. C
105. B 106. A 107. A 108. C 109. A 110. B 111. A 112. B
113. A 114. A 115. B 116. C 117. B 118. B 119. C 120. B

Đáp án Mã đề 211 môn Sinh học

81. B 82. C 83. B 84. A 85. D 86. C 87. D 88. A
89. C 90. C 91. D 92. D 93. B 94. B 95. C 96. A
97. D 98. C 99. D 100. D 101. C 102. A 103. A 104. B
105. D 106. D 107. C 108. A 109. C 110. D 111. D 112. D
113. C 114. A 115. C 116. A 117. D 118. A 119. D 120. A

Đáp án Mã đề 215 môn Sinh Học

81. C 82. C 83. A 84. C 85. A 86. D 87. C 88. A
89. D 90. D 91. A 92. B 93. D 94. B 95. B 96. D
97. B 98. B 99. A 100. D 101. A 102. C 103. B 104. D
105. A 106. B 107. D 108. B 109. A 110. B 111. D 112. B
113. D 114. A 115. A 116. A 117. D 118. A 119. B 120. D

C.Đáp án đề thi Vật Lý THPT quốc gia 2017

Đáp án mã đề thi 201 môn Vật lý 2017:

1. D 2. B 3. D 4. D 5. C 6. D 7. B 8. B
9. A 10. B 11. C 12. B 13. A 14. C 15. C 16. B
17. C 18. C 19. B 20. C 21. B 22. B 23. A 24. A
25. C 26. B 27. B 28. B 29. A 30. A 31. C 32. A
33. A 34. C 35. A 36. B 37. B 38. C 39. A 40. C

3.Đề thi và đáp án Văn:

A.Đề thi môn ngữ văn THPT quốc gia 2017 các bạn tham khảo.

Đề thi và Đáp án đề thi THPT quốc gia 2017 tất cả các môn thi 1

B.Đáp án đề thi Văn THPT quốc gia 2017, thực tế đây là gợi ý làm bài thì đúng hơn.

Đề thi và Đáp án đề thi THPT quốc gia 2017 tất cả các môn thi 3

Đề thi và Đáp án đề thi THPT quốc gia 2017 tất cả các môn thi 2

4.Đề thi và đáp án môn Toán:

Đề thi và đáp án đề thi Toán THPT 2017 mã đề thi 124 và 122 các học sinh tham khảo rồi tự chọn đáp án đúng tương ứng với mã đề thi Toán của mình.

A.Đáp án mã đề thi Toán 124 THPT quốc gia 2017:

Đề thi và Đáp án đề thi THPT quốc gia 2017 tất cả các môn thi 4

Đề thi và Đáp án đề thi THPT quốc gia 2017 tất cả các môn thi 5

Đề thi và Đáp án đề thi THPT quốc gia 2017 tất cả các môn thi 6

B.Đáp án mã đề thi Toán 122 đề thi THPT quốc gia 2017:

Đề thi và Đáp án đề thi THPT quốc gia 2017 tất cả các môn thi 7

Đề thi và Đáp án đề thi THPT quốc gia 2017 tất cả các môn thi 8

Đề thi và Đáp án đề thi THPT quốc gia 2017 tất cả các môn thi 9

Yêu Tri Thức sẽ liên tục cập nhật đề thi và đáp án đề thi THPT quốc gia 2017 mới nhất, chính xác, đáng tin cập cho phụ huynh, thí sinh trên toàn quốc. Hy vọng các em 99er đạt kết quả cao trong kỳ thi này. Còn đối với học sinh lên cấp 3 có thể xem điểm thi xét tuyển lên lớp 10 năm 2017 của Yeutrithuc với nhiều phương thức tiện lợi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *