Diện tích hình tròn, 3 công thức tính diện tích hình tròn thông dụng


Diện tích hình tròn, tìm hiểu 3 công thức tính diện tích hình tròn dựa vào bán kính, đường kính và chu vi của đường tròn đó. Chúng ta đã biết về số pi và mối liên hệ của nó với diện tích hình tròn, đó là một hằng số cố định nên chỉ cần đo bán kính hoặc đường kính đường tròn là có thể tính ra diện tích hình tròn vô cùng đơn giản. Hãy cùng yeutrithuc.com tìm hiểu về khái niệm diện tích đường tròn nhé.

Diện tích hình tròn, 3 công thức tính diện tích hình tròn thông dụng

Cách tính diện tích hình tròn dựa trên 3 công thức phổ biến nhất

Diện tích hình tròn là độ đo dùng để đo độ lớn của bề mặt, cụ thể diện tích bề mặt của hình tròn là toàn bộ những gì ta có thể nhìn thấy của hình tròn. Theo tính toán của các nhà toán học, diện tích hình tròn có tỷ lệ nhất định với bán kính đường tròn. Vì thế, chúng ta có công thức tính diện tích hình tròn dưới đây.

1.Công thức tính diện tích hình tròn dựa vào bán kính:

S = π. R2

2.Công thức tính diện tích hình tròn dựa vào đường kính:

S = (π. d2)/4

Trong đó:

  • S: là diện tích hình tròn.
  • R: là bán kính đường tròn.
  • d là đường kính hình tròn. d = 2.R.
  • π là hằng số PI xấp xỉ = 3,14

Để tránh nhầm lẫn, chúng ta cần phân biệt giữa công thức tính diện tích hình tròn với chu vi của nó. Riêng chu vi hình tròn ký hiệu bằng C với: C = 2.π.R = d.π. Ta cũng có cách tính diện tích hình tròn dựa vào chu vi của nó.

3.Cách tính diện tích hình tròn dựa vào chu vi:

S = C2/4.π Đây là công thức liên hệ giữa diện tích hình tròn với chu vi hình tròn.

Các thông tin tham khảo thêm liên quan tới diện tích hình tròn

Bán kính của đường tròn là khoảng cách giữa tâm tới điểm bất kỳ của đường tròn, ký hiệu là r. Đường kính của đường tròn là khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm bất kỳ trên đường tròn. Chúng ta cần phân biệt giữa đường tròn và hình tròn nhé.

Trong hình học phẳng, đường tròn hay còn gọi vòng tròn, là tập hợp tất cả các điểm trên một mặt phẳng cách đều một điểm cho trước bằng một khoảng cách nào đó. Điểm cho trước gọi là tâm đường tròn, còn khoảng cách cho trước gọi là bán kính của đường tròn đó.

Hình tròn là một vùng trên mặt phẳng nằm bên trong đường tròn. Tâm, bán kính và chu vi hình trình chính là tâm và bán kính của đường tròn bao quanh nó.

Trong phần tìm diện tích hình tròn, chúng ta cũng nên biết về khái niệm số PI. Số pi (kí hiệu: π) là một hằng số toán học có giá trị bằng tỷ số giữa chu vi của một đường tròn với bán kính của đường tròn đó. Hằng số pi là một số vô tỷ, tức không thể biểu diễn chính xác dưới dạng phân số của 2 số nguyên. Số π xấp xỉ bằng 3,1415926535897.

π = C/d

Sử dụng hình học Euclide, ta thấy diện tích một hình tròn là tương đương với một tam giác vuông với chiều dài bằng chu vi hình trònchiều cao bằng bán kính của hình tròn đó.

Sử dụng trong đa giác ta thấy, Diện tích của một đa giác đều bằng một nửa chu vi của nó nhân với chiều dài đường trung đoạn của đa giác đều. Khi số lượng các cạnh của đa giác tăng lên, đa giác có xu hướng trở thành một hình tròn và các đường trung đoạn có xu hướng trở thành bán kính của hình tròn đó.

Trên đây, yeutrithuc.com đã cung cấp tới độc giả 3 công thức tính diện tích hình tròn thông dụng nhất dựa vào bán kính, đường kính và chu vi của nó. Từ đây, các bạn sẽ có thể ứng dụng vào nhiều bài toán diện tích hình tròn, từ các dữ liệu cho sẵn thì bạn phải tính ra bán kính, từ đó suy ra được bán kính hình tròn. Trong đó, số π thường làm tròn thành 3,14. Còn nếu muốn chính xác hơn nữa, bạn phải lấy số pi với đơn vị ở hàng thập phần càng dài càng tốt.