Điều kiện cần, điều kiện đủ là gì trong toán học, giả thiết và kết luận


Như thế nào được gọi là điều kiện cần, điều kiện đủ trong toán học, giải thích khái niệm và lấy ví dụ minh họa cụ thể để bạn hiểu rõ ĐKC và ĐKĐ. Chúng ta cho một định lý, thì như thế nào được gọi là giả thiết và cái nào được gọi là kết luận của định lý. Giả thiết được gọi là điệu kiện đủ, trong khi kết luận là điều kiện cần của định lý. Hãy cùng Yeutrithuc.com tìm hiểu kỹ hơn Điều kiện cần là gì và Điều kiện đủ là gì nhé.

1.Điều kiện cần, điều kiện đủ trong toán học

2.Ví dụ về Điều kiện cần, điều kiện đủ