DNS là gì viết tắt của từ nào, nghĩa của Domain Name System


DNS có nghĩa là gì và tầm quan trọng của DNS trong việc kết nối mạng và duyệt web, cũng như ý nghĩa của cụm từ Domain Name System. Thường thì yếu tố DNS ít được người dùng thông thường biết đến, vì đó là hệ thống thông dịch chạy ở lớp dưới, chỉ những nhà quản trị trang web mới cần tới yếu tố này, có nhiệm vụ dịch từ Domain dang dạng IP. Tuy nhiên, bạn cũng nên hiểu rõ ý nghĩa của DNS là gì để có thể xử lý những vấn đề cơ bản về mạng, máy tính.

DNS là gì viết tắt của từ nào, nghĩa của Domain Name System

 

DNS là gì?

DNS là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Domain Name System, dịch nôm na là “Hệ thống Tên miền”, nó được phát minh năm 1984 dành cho Internet. Ý nghĩa của DNS là chuyển đổi tên miền (Như Yeutrithuc.Com) sang địa chỉ IP (208.77.188.166).

Mỗi trang web, dịch vụ gmail hay các sản phẩm khác trên mạng thì việc xác định tên miền rất quan trọng. Khi xây dựng website, bạn cần phải mua tên miền (Yeutrithuc.Com) là địa chỉ mà người dùng có thể gõ vào trình duyệt web để vào trang. Ngoài ra, bạn phải thuê máy chủ (Server) để lưu trữ nội dung website, nó giống như cái ổ cứng máy tính nhà bạn vậy. Nhưng Server này lại dùng địa chỉ IP là những con số gồm 4 nhóm số cách nhau bằng dấu chấm (Ipv4).

Vì thế, để khi người dùng gõ Yeutrithuc.Com vào trình duyệt web thì địa chỉ này sẽ phải trỏ đến đúng địa chỉ IP máy chủ tương ứng. Công việc này là do DNS đảm nhiệm, đây thường là dịch vụ đi kèm với bên cung cấp tên miền hoặc bên cung cấp Server. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng DNS của bên thứ ba như Google.

Nói nôm na thì DNS là hệ thống biên dịch địa chỉ tên miền sang địa chỉ IP giúp người dùng kết nối với dữ liệu lưu trữ trên website và dịch vụ. Khi bạn gõ một URL dạng như https://yeutrithuc.com/dns-la-gi/ thì DNS sẽ dịch sang dạng địa chỉ IP, giúp bạn kết nối với nội dung bài viết này.  Hy vọng qua đây bạn đã hiểu sơ qua thế nào là DNS.